Osnovna načela dizajna

Opis predmeta

Kolegij obrađuje osnovna teorijska načela, ideje i koncepcije o dizajnu i vizualnoj semantici u kontekstu vizualne kulture i suvremenog digitalnog okruženja.

Ishodi učenja

 1. objasniti ključnu terminologiju vizualnog značenja u dizajnu
 2. integrirati teorijske postavke znaka i značenja s ciljem korištenja pri uspostavi vlastitog projekta
 3. analizirati vizualnu percepciju i kogniciju u razvoju dizajn projekta
 4. kreirati mentalne mape u projektiranju vizualnih komunikacija
 5. analizirati značenja u različitim kontekstima medija
 6. primijeniti načela i načine funkcioniranja vizualnih sustava za orijentaciju u izvedbi dizajn projekta
 7. dizajnirati semantičku logiku grafičkog oblikovanja za elektroničke medije i WEB okruženje
 8. kreirati informacijske strukture u gradnji komunikacijskih sustava
 9. opisati osnovna načela funkcioniranja masovnih medija
 10. primijeniti vizualnu semantiku u multimedijskom okruženju

Oblici nastave

Predavanja

Mješovito e-učenje

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Znanje
 2. Znanje
 3. Korisnost, Predmeti
 4. Percepcija, Privlačnost
 5. Predmeti, Vizualna komunikacija
 6. Vizualna komunikacija, Korisničko sučelje
 7. Predmeti, Vizualna komunikacija
 8. Međuispit
 9. Percepcija, Znanje
 10. Percepcija, Znanje
 11. Znanje, Predmeti
 12. Odlučivanje, Znanje
 13. Znanje
 14. Odlučivanje, Znanje
 15. Međuispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)

Literatura

(.), W. Lidwell, H. Butler, Univerzalna načela dizajna, Zagreb 2006.,
(.), Jocelyn de Noblet, Dizajn, pokret i šestar, Zagreb 1999. ,
(.), Robert Clay, Beautiful Thing: An Introduction to Design, Norfolk 2009.,
(.), Steven Heller, Seymour Chwast, Graphic Style: From Victorian to Post-modern, 1994 ,
(.), Thomas Hauffe, Design - a Concise History, 1998,
(.), Feđa Vukić, Teorija i povijest dizajna - kritička antologija, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2012,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183378
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe