Tehnološke osnove iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Ishodi učenja

 1. analizirati resurse (energetske potencijale) za sve obrađene izvore energije
 2. objasniti osnovne razlike i ograničenja obrađenih izvora energije u smislu gustoće, predvidivosti, varijabilnosti te utjecaja na okoliš i ekonomičnosti
 3. kreirati procjenu snage i proizvedene električne energije za sve obrađene izvore energije

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. EU zakonodavstvo o obnovljivim izvorima energije, Hrvatsko zakonodavstvo o obnovljivim izvoriam energije
 2. Izvori vjetra (modeliranje. estimacija. predviđanje), Modeliranje aerodinamike vjetrenih turbina
 3. Vrste vjetrenih turbina i elektromehanička pretvorba u vjetrenim turbinama, Povezivanje i regulacija vjetrenih turbina u vjetroelektranama
 4. Energetski pretvarači u vjetrenim turbinama, Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski sustav, Tehnički i ekonomski utjecaj vjetroelektrana na elektroenergetski sustav
 5. Male hidroelektrane
 6. Hidrogen i elektroliza
 7. Gorivni članci
 8. Međuispit
 9. Fizikalne osnove solarnog zračenja na Zemlji, Model solarnog zračenja na nagnutu površinu na Zemlji, Solarni izvori - modeliranje i predviđanje, Izravna transformacija solarne energije - fotonaponski efekt. ćelije. moduli i polja
 10. Modeliranje fotonaponskih sustava, Energetski pretvarači u fotonaponskim sustavima, Solarno praćenje, Praćenje točke najviše snage, Koncentrirajući solarni energetski sustavi, Solarne termalne elektrane
 11. Geotermalne elektrane
 12. Biomasa
 13. Pretvorba termalne energije mora, Energija plime i oseke, Energija morskih valova, Procjena morskih resursa
 14. Pregled i klasifikacija spremnika energije prema kapacitetu. učinkovitosti. fleksibilnosti i trajnosti, Dinamičke značajke sustava pohrane, Značajke raspoložive snage i energije, Analiza vremenskog odziva sustava. učinkovitosti i kapaciteta, Optimalan odabir i raspodjela sustava pohrane, Potencijalne prednosti uvođenja sustava pohrane energije u elektroenergetski sustav, Energetski miks i mogućnosti pohrane, Efikasnost pretvorbe energije, Modeliranje sustava pohrane; optimalan smještaj i dimenzioniranje, Pumpna akumulacijska hidroelektrana, Velika hidroakumulacija, Baterijski sustavi za spremanje energije, Upotreba djelomično degradiranih EV baterija za mrežne svrhe, Komprimirani zrak, Modeliranje i regulacija velikih sustava spremanja energije, Baterijski sustavi spremanja energije, Kondenzatori i spremnici energije velikih snaga, Zamašnjak i elektromehanički sustavi spremanja energije, Modeliranje i regulacija malih sustava spremanja energije
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), P. Kulišić: Sunčana energija i energija vjetra, 1991.,
(.), J. Twidell, T. Weir: Renewable Energy Resources, 2006,
(.), D. Šljivac, Z. Šimić: Obnovljivi izvori energije, 2009,
(.), J.F. Manwell, J.G. McGowan, A.L. Rogers: Wind Energy Explained, 2002,
(.), V.V.V. Kishore: Renewable Energy Engineering and Technology, 2009,

Izvedba

ID 183390
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe