Tehnološke osnove iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Osnove Sunčevog zračenja i iskorištavanja energije Sunca. Osnove iskorištavanja energije vjetra, karakteristike vjetra. Izvedbe vjetrogeneratora, Osnove korištenja geotermalne energije. Osnove korištenja energije biomase. Osnove korištenja energije more. Osnove spremanja električne energije. Osnove vodikove tehnologije. Zakonski okviri korištenja obnovljivih izvora energije. Osnove korištenja hidroenergije.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati resurse (energetske potencijale) za sve obrađene izvore energije
 2. objasniti osnovne razlike i ograničenja obrađenih izvora energije u smislu gustoće, predvidivosti, varijabilnosti te utjecaja na okoliš i ekonomičnosti
 3. kreirati procjenu snage i proizvedene električne energije za sve obrađene izvore energije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju 15 tjedana s opterećenjem od 3 sata tjedno.

Seminari i radionice

Timski rad na praktičnom projektu.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe se održavaju 15 tjedana s opterećenjem od 1 sat tjedno.

Samostalni zadaci

Domaća zadaća - projektiranje hibridnog sustava upotrebom dostupnih računalskih programa.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 5 % 10 % 5 % 10 %
Seminar/Projekt 10 % 20 % 10 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. EU zakonodavstvo o obnovljivim izvorima energije, Hrvatsko zakonodavstvo o obnovljivim izvoriam energije
 2. Izvori vjetra (modeliranje. estimacija. predviđanje), Modeliranje aerodinamike vjetrenih turbina
 3. Vrste vjetrenih turbina i elektromehanička pretvorba u vjetrenim turbinama, Povezivanje i regulacija vjetrenih turbina u vjetroelektranama
 4. Energetski pretvarači u vjetrenim turbinama, Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski sustav, Tehnički i ekonomski utjecaj vjetroelektrana na elektroenergetski sustav
 5. Male hidroelektrane
 6. Hidrogen i elektroliza
 7. Gorivni članci
 8. Međuispit
 9. Fizikalne osnove solarnog zračenja na Zemlji, Model solarnog zračenja na nagnutu površinu na Zemlji, Solarni izvori - modeliranje i predviđanje, Izravna transformacija solarne energije - fotonaponski efekt. ćelije. moduli i polja
 10. Modeliranje fotonaponskih sustava, Energetski pretvarači u fotonaponskim sustavima, Solarno praćenje, Praćenje točke najviše snage, Koncentrirajući solarni energetski sustavi, Solarne termalne elektrane
 11. Geotermalne elektrane
 12. Biomasa
 13. Pretvorba termalne energije mora, Energija plime i oseke, Energija morskih valova, Procjena morskih resursa
 14. Pregled i klasifikacija spremnika energije prema kapacitetu. učinkovitosti. fleksibilnosti i trajnosti, Dinamičke značajke sustava pohrane, Značajke raspoložive snage i energije, Analiza vremenskog odziva sustava. učinkovitosti i kapaciteta, Optimalan odabir i raspodjela sustava pohrane, Potencijalne prednosti uvođenja sustava pohrane energije u elektroenergetski sustav, Energetski miks i mogućnosti pohrane, Efikasnost pretvorbe energije, Modeliranje sustava pohrane. optimalan smještaj i dimenzioniranje, Pumpna akumulacijska hidroelektrana, Velika hidroakumulacija, Baterijski sustavi za spremanje energije, Upotreba djelomično degradiranih EV baterija za mrežne svrhe, Komprimirani zrak, Modeliranje i regulacija velikih sustava spremanja energije, Baterijski sustavi spremanja energije, Kondenzatori i spremnici energije velikih snaga, Zamašnjak i elektromehanički sustavi spremanja energije, Modeliranje i regulacija malih sustava spremanja energije
 15. Završni ispit

Literatura

Petar Kulišić (1991.), Sunčana energija i energija vjetra, Školska knjiga
John Twidell, Tony Weir (2015.), Renewable Energy Resources, Routledge
D. Šljivac, Z. Šimić: (2009.), Obnovljivi izvori energije, FER
James F. Manwell, Jon G. McGowan, Anthony L. Rogers (2010.), Wind Energy Explained, John Wiley & Sons
V. V. N. Kishore (2010.), Renewable Energy Engineering and Technology, The Energy and Resources Institute (TERI)

Za studente

Izvedba

ID 183390
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan