Tehnološke osnove iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Ishodi učenja

 1. analizirati resurse (energetske potencijale) za sve obrađene izvore energije
 2. objasniti osnovne razlike i ograničenja obrađenih izvora energije u smislu gustoće, predvidivosti, varijabilnosti te utjecaja na okoliš i ekonomičnosti
 3. kreirati procjenu snage i proizvedene električne energije za sve obrađene izvore energije

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 5 % 10 % 5 % 10 %
Seminar/Projekt 10 % 20 % 10 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. EU zakonodavstvo o obnovljivim izvorima energije. Hrvatsko zakonodavstvo o obnovljivim izvoriam energije.
 2. Izvori vjetra (modeliranje. estimacija. predviđanje). Modeliranje aerodinamike vjetrenih turbina.
 3. Vrste vjetrenih turbina i elektromehanička pretvorba u vjetrenim turbinama. Povezivanje i regulacija vjetrenih turbina u vjetroelektranama.
 4. Energetski pretvarači u vjetrenim turbinama. Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski sustav. Tehnički i ekonomski utjecaj vjetroelektrana na elektroenergetski sustav.
 5. Male hidroelektrane.
 6. Hidrogen i elektroliza.
 7. Gorivni članci.
 8. Međuispit.
 9. Fizikalne osnove solarnog zračenja na Zemlji. Model solarnog zračenja na nagnutu površinu na Zemlji. Solarni izvori - modeliranje i predviđanje. Izravna transformacija solarne energije - fotonaponski efekt. ćelije. moduli i polja.
 10. Modeliranje fotonaponskih sustava. Energetski pretvarači u fotonaponskim sustavima. Solarno praćenje. Praćenje točke najviše snage. Koncentrirajući solarni energetski sustavi. Solarne termalne elektrane.
 11. Geotermalne elektrane.
 12. Biomasa.
 13. Pretvorba termalne energije mora. Energija plime i oseke. Energija morskih valova. Procjena morskih resursa.
 14. Pregled i klasifikacija spremnika energije prema kapacitetu. učinkovitosti. fleksibilnosti i trajnosti. Dinamičke značajke sustava pohrane. Značajke raspoložive snage i energije. Analiza vremenskog odziva sustava. učinkovitosti i kapaciteta. Optimalan odabir i raspodjela sustava pohrane. Potencijalne prednosti uvođenja sustava pohrane energije u elektroenergetski sustav. Energetski miks i mogućnosti pohrane. Efikasnost pretvorbe energije. Modeliranje sustava pohrane. optimalan smještaj i dimenzioniranje. Pumpna akumulacijska hidroelektrana. Velika hidroakumulacija. Baterijski sustavi za spremanje energije. Upotreba djelomično degradiranih EV baterija za mrežne svrhe. Komprimirani zrak. Modeliranje i regulacija velikih sustava spremanja energije. Baterijski sustavi spremanja energije. Kondenzatori i spremnici energije velikih snaga. Zamašnjak i elektromehanički sustavi spremanja energije. Modeliranje i regulacija malih sustava spremanja energije.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

Petar Kulišić (1991.), Sunčana energija i energija vjetra, Školska knjiga
John Twidell, Tony Weir (2015.), Renewable Energy Resources, Routledge
D. Šljivac, Z. Šimić: (2009.), Obnovljivi izvori energije, FER
James F. Manwell, Jon G. McGowan, Anthony L. Rogers (2010.), Wind Energy Explained, John Wiley & Sons
V. V. N. Kishore (2010.), Renewable Energy Engineering and Technology, The Energy and Resources Institute (TERI)

Izvedba

ID 183390
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan