Telekomunikacijski sustavi i tehnologije

Ishodi učenja

 1. definirati arhitekturu i organizaciju telekomunikacijske mreže
 2. objasniti način rada telekomunikacijske mreže i funkcije mrežnih čvorova
 3. primijeniti znanje o telekomunikacijskim mrežama i uslugama
 4. analizirati usluge te međudjelovanje usluga u cilju odabira prikladnih rješenja
 5. analizirati organizaciju privatnih i javnih mreža i usluga
 6. definirati osnovne konfiguracije transportne mreže i potrebne komponente
 7. oblikovati model mreže koji uključuje pristupne funkcije, funkcije transporta i upravljanje uslugama

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje, Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže
 2. Poluvodički optički izvori, Laserske diode, LED i SLED diode, Poluvodički fotodetektori, PIN i lavinska fotodioda
 3. Multipleksiranje u optičkim komunikacijskim sustavima; TDM i WDM sustavi; Svojstva DWDM i CWDM sustava, Svojstva vala i čestica svjetlosti; Koherencija vala, interferometri; vođeni optički valovi, optička vlakna
 4. Topologija optičkih mreža; Pristup i jezgrene mreže, Optičko prespajanje i umrežavanje
 5. Tendencije razvoja optičkih mreža: zahtjevi na WDM sustave s velikim brojem valnih duljina, na optičke veze za velike udaljenosti i na optičke veze velike brzine prijenosa
 6. Optičko prespajanje i umrežavanje, Metode povećavanja propusnosti optičkih veza
 7. Pristupne i distribucijske optičke mreže; Koncept FTTx, Pasivne optičke mreže; TDM-PON i WDM-PON
 8. Međuispit
 9. Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje
 10. Signalizacija i mreži
 11. Obrada poziva
 12. Obrada usluga; Inteligentne mreže, Obrada telekomunikacijskih podataka; Studije slučaja s naglaskom na telekomunikacijske sustave
 13. Pozivni i kontaktni centar, Interaktivni glasovni odgovor, Automatski sustav distribucije poziva; Sustavi za upravljanje izlaznim pozivima
 14. CSTA postupci upravljanja i praćenja poziva ; CSTA usluge Web Services Desription Language (WSDL); XML protokol za CSTA; Implementacija otvorenog koda CSTA protokola; Model stanja CSTA veze
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Osnovne arhitekture mreža, A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković,
(.), Optical Networks: A Practical Perspective, R. Ramaswami, K. N. Sivarajan,
(.), Essentials of Modern Telecommunications Systems, N. Kularatna, D. Dias,
(.), Uvod u komutacijske sustave, J. Župan,

Izvedba

ID 183485
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe