Osnove električnih i hibridnih vozila

Ishodi učenja

 1. objasniti način rada električnog vozila
 2. dizajnirati osnovne elemente električnog vozila (motor, baterija)
 3. objasniti sigurnosne zahtjeve električnih vozila
 4. analizirati posljedice poticanja primjene električnih vozila
 5. organizirati osnovno laboratorijsko testiranje baterija
 6. organizirati osnovno laboratorijsko testiranje električnog motora
 7. analizirati utjecaj elektirčnih vozila na okoliš
 8. analizirati utjecaj elektirčnih vozila na elektroenergetski sustav

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će izvoditi nastavnik.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se izvoditi rješavanjem numeričkih primjera.

Laboratorij

Održat će se dvije laboratorijske vježbe s manjim grupama studenata.

Tjedni plan nastave

 1. Fizika cestovnih vozila. Fizika letjelica. Fizika plovila. Fizika tračničkih vozila.
 2. Pregled cestovnih vozila.
 3. Pregled letjelica. Pregled plovila. Pregled tračničkih vozila.
 4. Pregled pogonskih sustava. Značajke motora s unutrašnjim izgaranjem.
 5. Značajke električnih motora. Značajke hibridnih pogona.
 6. Značajke električnih pogona.
 7. Sigurnosne značajke cestovnih vozila. Sigurnosne značajke letjelica. Sigurnosne značajke plovila. Sigurnosne značajke tračničkih vozila.
 8. Međuispit.
 9. Pregled udjela hibridnih i električnih vozila te njihova budućnost u Europskoj Uniji i Hrvatskoj. Poticaji za hibridna i električna vozila.
 10. Emisije i usporedba s vozilima s motorom s unutarnjim izgaranjem. Preblematika proizvodnje baterija.
 11. Preblematika proizvodnje baterija. Životni vijek baterija i recikliranje.
 12. Napajanje električnih vozila. Zahtjevi prema distribucijskoj elektroenergetskoj mreži.
 13. Doseg. potrošnja i učinkovitost.
 14. Vrste i značajke baterija. Ekonomika baterija.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Iqbal Husain (2010.), Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals, Second Edition, CRC Press
Nikowitz, Michael (2016.), Advanced Hybrid and Electric Vehicles, Springer

Za studente

Izvedba

ID 183448
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan