Osnove električnih i hibridnih vozila

Opis predmeta

U predmetu se obrađuje fizika i daje pregled tehničkih značajki cestovnih vozila, letjelica, plovila i tračničkih vozila. Analiziraju se pogonski sustavi s osobitim naglaskom na električne i hibridne pogone. Pritom se obrađuju motori s unutrašnjim izgaranjem i električni motori. Analiziraju se sigurnosne značajke električnih vozila te se daje pregled zakonodavnih okvira njihove primjene. Razmatra se utjecaj električnih vozila na okoliš, s osobitim naglaskom na problematiku odlaganja baterija.

Ishodi učenja

 1. objasniti način rada električnog vozila
 2. dizajnirati osnovne elemente električnog vozila (motor, baterija)
 3. objasniti sigurnosne zahtjeve električnih vozila
 4. analizirati posljedice poticanja primjene električnih vozila
 5. organizirati osnovno laboratorijsko testiranje baterija
 6. organizirati osnovno laboratorijsko testiranje električnog motora
 7. analizirati utjecaj elektirčnih vozila na okoliš
 8. analizirati utjecaj elektirčnih vozila na elektroenergetski sustav

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će izvoditi nastavnik.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se izvoditi rješavanjem numeričkih primjera.

Laboratorij

Održat će se dvije laboratorijske vježbe s manjim grupama studenata.

Tjedni plan nastave

 1. Fizika cestovnih vozila, Fizika letjelica, Fizika plovila, Fizika tračničkih vozila
 2. Pregled cestovnih vozila
 3. Pregled letjelica, Pregled plovila, Pregled tračničkih vozila
 4. Pregled pogonskih sustava, Značajke motora s unutrašnjim izgaranjem
 5. Značajke električnih motora, Značajke hibridnih pogona
 6. Značajke električnih pogona
 7. Sigurnosne značajke cestovnih vozila, Sigurnosne značajke letjelica, Sigurnosne značajke plovila, Sigurnosne značajke tračničkih vozila
 8. Međuispit
 9. Pregled udjela hibridnih i električnih vozila te njihova budućnost u Europskoj Uniji i Hrvatskoj, Poticaji za hibridna i električna vozila
 10. Emisije i usporedba s vozilima s motorom s unutarnjim izgaranjem, Preblematika proizvodnje baterija
 11. Preblematika proizvodnje baterija, Životni vijek baterija i recikliranje
 12. Napajanje električnih vozila, Zahtjevi prema distribucijskoj elektroenergetskoj mreži
 13. Doseg. potrošnja i učinkovitost
 14. Vrste i značajke baterija, Ekonomika baterija
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Iqbal Husain (2010.), Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals, Second Edition, CRC Press
Nikowitz, Michael (2016.), Advanced Hybrid and Electric Vehicles, Springer

Predavanja

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183448
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan