Operacijski sustavi

Ishodi učenja

 1. napisati višedretveni program i program koji stvara više procesa
 2. demonstrirati rad podsustava za prihvat prekida
 3. primijeniti sinkronizacijske mehanizme
 4. navesti dijelove jezgre operacijskog sustava
 5. analizirati ponašanje determinističkog i nedeterminističkog sustava zadataka
 6. nabrojati i objasniti algoritme raspoređivanja
 7. koristiti funkcije za dodjeljivanje spremnika
 8. objasniti dodjeljivanje spremnika straničenjem na zahtjev
 9. razviti vlastite funkcije datotečnog podsustava

Oblici nastave

Predavanja

Dvaput tjedno.

Auditorne vježbe

Jednom tjedno.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se odrađuju samostalno u okviru domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 4 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 1 % 16 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uloga operacijskog sustava. Sučelja. Dijelovi računalnog i operacijskog sustava. Problemi u oblikovanju operacijskih sustava.
 2. Organizacija U/I uređaja. Struktura U/I sustava.
 3. Prekidi.
 4. Dretve i procesi. Upravljanje dretvama i zamjena konteksta. Problemi u višeprocesorskom okruiženju.
 5. Međusobno isključivanje.
 6. Jezgra operacijskog sustava.
 7. Jezgra operacijskog sustava. Sinkronizacija i komunikacija.
 8. Semafori i monitori. Međuispit.
 9. Semafori i monitori.
 10. Deterministički i stohastički modeli raspoređivanja.
 11. Prekidajući i neprekidajući raspoređivači. Raspoređivanje poslova.
 12. Fragmentacija spremnika. Straničenje. Virtualni spremnik.
 13. Vrste diskova i organizacija podataka. Organizacija datotečnog sustava. Opisnik datoteke.
 14. Uobičajene funkcije datotečnog sustava. Virtualni datotečni sustav. Preslika datoteka u radnom spremniku.
 15. Vrste virtualizacije. Nadzor i cijena virtualizacije. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

L. Budin, M. Golub, D. Jakobović, L. Jelenković (2013.), Operacijski sustavi, treće izdanje 2013., Element
Silberschatz, A., P.B. Galvin, G. Gagne (2012.), Operating Systems Concepts, John Wiley&Sons

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 183422
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
60 Predavanja
15 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet