Operacijski sustavi

Ishodi učenja

 1. napisati višedretveni program i program koji stvara više procesa
 2. demonstrirati rad podsustava za prihvat prekida
 3. primijeniti sinkronizacijske mehanizme
 4. navesti dijelove jezgre operacijskog sustava
 5. analizirati ponašanje determinističkog i nedeterminističkog sustava zadataka
 6. nabrojati i objasniti algoritme raspoređivanja
 7. koristiti funkcije za dodjeljivanje spremnika
 8. objasniti dodjeljivanje spremnika straničenjem na zahtjev
 9. razviti vlastite funkcije datotečnog podsustava

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Uloga operacijskog sustava, Sučelja, Dijelovi računalnog i operacijskog sustava, Problemi u oblikovanju operacijskih sustava
 2. Organizacija U/I uređaja, Struktura U/I sustava
 3. Prekidi
 4. Dretve i procesi, Upravljanje dretvama i zamjena konteksta, Problemi u višeprocesorskom okruiženju
 5. Međusobno isključivanje
 6. Jezgra operacijskog sustava
 7. Jezgra operacijskog sustava, Sinkronizacija i komunikacija
 8. Semafori i monitori, Međuispit
 9. Semafori i monitori
 10. Deterministički i stohastički modeli raspoređivanja
 11. Prekidajući i neprekidajući raspoređivači, Raspoređivanje poslova
 12. Fragmentacija spremnika, Straničenje, Virtualni spremnik
 13. Vrste diskova i organizacija podataka, Organizacija datotečnog sustava, Opisnik datoteke
 14. Uobičajene funkcije datotečnog sustava, Virtualni datotečni sustav, Preslika datoteka u radnom spremniku
 15. Vrste virtualizacije, Nadzor i cijena virtualizacije, Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

(.), L. Budin, M. Golub, D. Jakobović, L. Jelenković. Operacijski sustavi. Izdavač Element. Prvo izdanje 2010, drugo izdanje 2011, treće izdanje 2013. ISBN 978-953-197-610-7.,
(.), Silberschatz, A., P.B. Galvin, G. Gagne, Operating Systems Concepts, John Wiley&Sons, New York, 2012.,

Predavanja

Izvedba

ID 183422
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
15 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan