Komunikacijske mreže

Ishodi učenja

 1. definirati pojam, arhitekturu i organizaciju komunikacijskih mreža
 2. objasniti način rada komunikacijskih mreža i njihove funkcije
 3. primijeniti znanje o komunikacijskim mrežama i protokolima
 4. analizirati protokolne funkcije i usluge te međudjelovanje protokola u cilju odabira prikladnih rješenja
 5. analizirati organizaciju privatnih i javnih mreža zasnovanih na prokolu IP
 6. definirati osnovne sigurnosne prijetnje i moguća rješenja u Internetu
 7. oblikovati modele mreža koje uključuju lokalne mreže, internetske podrmreže i pristup Internetu
 8. ocijeniti komunikcijska rješenja zasnovana na protokolima TCP/IP stoga

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Ostalo

-

Tjedni plan nastave

 1. Vrste i arhitekture komunikacijskih mreža. Fizička i logička organizacija Interneta. Arhitektura komunikacijske mreže i slojeviti referentni modeli (OSI i TCP/IP referentni modeli).
 2. Tehnologija. topologija. organizacija i normizacija prijenosne mreže. Tehnike multipleksiranja i višestruki pristup.
 3. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama. Višestruki pristup komunikacijskom mediju. Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice. Ethernet standardi.
 4. Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje. Protokoli usmjeravanja. Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža.
 5. Komunikacijski protokoli. Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP).
 6. Komunikacijski protokoli. Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP).
 7. Komunikacijski protokoli. Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP).
 8. Međuispit.
 9. Komunikacijski protokoli. Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP).
 10. Komunikacijski protokoli. Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP).
 11. Komunikacijski protokoli. Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP).
 12. "Sigurnosne prijetnje. Zahtjevi na sigurnost mreža i usluga. Analiza sigurnosti. Mjere zaštite. Sigurnosni standardi organizacije i tijela. Relevantni zakoni i preporuke". "Kriptografska zaštita. Osnovne definicije i ciljevi: simetrični i asimetrični algoritmi. funkcije raspršenja. digitalni potpis. upravljanje ključevima". "Digitalni certifikati. Infrastruktura javnog ključa (PKI). Komponente PKI i korisnici". "Sigurnost i ranjivost operacijskog sustava. Zlonamjerni softver. Virusi. crvi. trojanci. Primjeri iz okruženja “Windows” i Unix". "Zaštita računala i mreže. Vrste prijetnji i napada (denial of service. spoofing. sniffing and traffic redirection. man-in-the-middle. message integrity attacks. routing attacks. traffic analysis). razine obrane. Primjeri ranjivosti internetskih protokola i aplikacija. Načini zaštite na mrežnom sloju". "Sigurnost protokola složaja TCP/IP - mrežni i transportni sloj. Napadi i ranjivosti". "Vatrozid: filtriranje prometa. Vatrozidne arhitekture. Preslikavanje mrežnih adresa (NAT)". "Tehnike i alati za otkrivanje ranjivosti. Sustavi za otkrivanje uljeza. Računalno i mrežno orijentirani sustavi. Hibridni sustavi. Primjeri aplikacija.". "Virtualne privatne mreže: sigurnosni protokoli. načini izvedbe. prednosti i nedostaci različitih modela". "Obrambeni mehanizmi i protumjere (nadzor mreže. otkrivanje uljeza. vatrozidni. zaštita od ""spoofing"" i DoS napada. ""honeypot"")". "Upravljanje sigurnošću mreža (konfiguriranje kontrola pristupa mreži)".
 13. Signalizacija i mreži. Obrada poziva. Obrada usluga. Inteligentne mreže. Protokoli u pokretnim mrežama.
 14. Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP. Virtualne lokalne (LAN) mreže.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

(.), Osnovne arhitekture mreža, A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković,
(.), Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall,
(.), Computer Networking and the Internet, Fred Halsall,
(.), Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, James F. Kurose, Keith W. Ross,
(.), Computer Networks: A Systems Approach, Larry L. Peterson, Bruce S. Davie,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183420
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
16 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe