Komunikacijske mreže

Ishodi učenja

 1. definirati pojam, arhitekturu i organizaciju komunikacijskih mreža
 2. objasniti način rada komunikacijskih mreža i njihove funkcije
 3. primijeniti znanje o komunikacijskim mrežama i protokolima
 4. analizirati protokolne funkcije i usluge te međudjelovanje protokola u cilju odabira prikladnih rješenja
 5. analizirati organizaciju privatnih i javnih mreža zasnovanih na prokolu IP
 6. definirati osnovne sigurnosne prijetnje i moguća rješenja u Internetu
 7. oblikovati modele mreža koje uključuju lokalne mreže, internetske podrmreže i pristup Internetu
 8. ocijeniti komunikcijska rješenja zasnovana na protokolima TCP/IP stoga

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Ostalo

-

Tjedni plan nastave

 1. Vrste i arhitekture komunikacijskih mreža. Fizička i logička organizacija Interneta, Arhitektura komunikacijske mreže i slojeviti referentni modeli (OSI i TCP/IP referentni modeli)
 2. Tehnologija. topologija. organizacija i normizacija prijenosne mreže, Tehnike multipleksiranja i višestruki pristup
 3. Fizički sloj i MAC sloj u lokalnim (LAN) mrežama, Višestruki pristup komunikacijskom mediju, Kontrola pristupa komunikacijskom mediju i logička kontrola komunikacijske poveznice, Ethernet standardi
 4. Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje, Protokoli usmjeravanja, Komutacija i usmjeravanje u lokalnim (LAN) mrežama. povezivanje lokalnih) (LAN) mreža
 5. Komunikacijski protokoli, Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP)
 6. Komunikacijski protokoli, Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP)
 7. Komunikacijski protokoli, Protokoli mrežnog i transportnog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP) i User Datagram Protocol (UDP)
 8. Međuispit
 9. Komunikacijski protokoli, Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP)
 10. Komunikacijski protokoli, Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP)
 11. Komunikacijski protokoli, Protokoli aplikacijskog sloja: studijski primjeri usmjereni na protokole Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP), File Transfer Protocol (FTP) i Session Initiation Protocol (SIP)
 12. "Kriptografska zaštita. Osnovne definicije i ciljevi: simetrični i asimetrični algoritmi. funkcije raspršenja. digitalni potpis. upravljanje ključevima", "Digitalni certifikati. Infrastruktura javnog ključa (PKI). Komponente PKI i korisnici", "Zaštita računala i mreže. Vrste prijetnji i napada (denial of service. spoofing. sniffing and traffic redirection. man-in-the-middle. message integrity attacks. routing attacks. traffic analysis). razine obrane. Primjeri ranjivosti internetskih protokola i aplikacija. Načini zaštite na mrežnom sloju"
 13. Signalizacija i mreži, Obrada poziva, Obrada usluga. Inteligentne mreže, Protokoli u pokretnim mrežama
 14. Protokoli IPv4 i IPv6. Protokol Mobile IP, Virtualne lokalne (LAN) mreže
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Obradba informacija (modul)
(6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
(6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
(6. semestar)
Računarska znanost (modul)
(6. semestar)
Računarstvo (studij)
(4. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
(6. semestar)

Literatura

A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2014.), Osnovne arhitekture mreža, Element Zagreb
Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall (2013.), Computer Networks, 5th ed., Pearson
Fred Halsall (2005.), Computer Networking and the Internet, Pearson Education
James F. Kurose, Keith W. Ross (2013.), Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th ed., Pearson
Larry L. Peterson, Bruce S. Davie (2011.), Computer Networks, Elsevier

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183420
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
16 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan