Javna pokretna mreža

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Tehnologije za javne pokretne mreže. Arhitektura globalnog sustava za pokretne komunikacije (GSM). Sastavne jedinice bazne postaje i jezgrene mreže, sučelja između pojedinih dijelova sustava. Tehnički parametri GSM sustava. Upravljanje pozivom i pokretljivošću, identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja, sigurnost. Osnovne i teleusluge u GSM mreži. Brzi prijenos podataka komutacijom kanala (HSCSD). Opće paketske radijske usluge (GPRS). Osobitosti EDGE tehnologije (2,5G sustav), arhitektura sustava, mogućnosti pružanja 3G usluga. Pokretni sustavi treće generacije (UMTS), arhitektura i značajke sustava, mrežne komponente, sastavne jedinice, sučelja. Četvrta (4G) generacija, VoLTE. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. identificirati procese u javnoj pokretnoj mreži
 2. analizirati uspostavu i raskid poziva u mreži
 3. opisati arhitekturu javne pokretne mreže 2., 3. i 4. generacije
 4. povezati znanja pokretnih i komunikacijskihh mreža
 5. objasniti procedure u pokretnoj mreži prilikom pružanja usluga
 6. prepoznati tehnologije pokretne mreže
 7. definirati pojam, arhitekturu i organizaciju pokretnih mreža
 8. primijeniti znanje o pokretnim mrežama i protokolima
 9. identificirati procese u javnoj pokretnoj mreži

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, s materijalima i prezentacijom postavljenom unaprijed na web.

Samostalni zadaci

Primjer arhitektura i komunikacijskih protokola

Laboratorij

Laboratorijske zadaće koje uključuju oblikovaje pokretnih mreža, definiranje komunikacijskih i sustavskih parametara, simulaciju i emulaciju različitih scenarija uporabe te mjerenje i mrežnog prometa.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 65 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G
 2. Tehnologije za javne pokretne mreže: 2G. 3G i 4G
 3. Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže
 4. Komponente pristupne radijske i jezgrene mreže
 5. Tehnički parametri pokretne mreže
 6. Tehnički parametri pokretne mreže
 7. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja
 8. Međuispit
 9. Upravljanje pozivom i pokretljivošću. identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja
 10. Sigurnost pokretnih mreža
 11. Sigurnost pokretnih mreža
 12. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming)
 13. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora. Korisnici u prelaženju (roaming)
 14. Seminar, Projekt, Posjeta
 15. Završni ispit

Literatura

(.), UMTS Origins, Architecture and the Standard Pierre Lescuyer Springer Verlag London Limited 2004,
(.), Mobile Radio Communications Raymond Steele, Lajos Hanzo John Wiley. Sons Ltd 1999,
(.), Osnovne arhitekture mreža A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, Element, Zagreb 2004,

Za studente

Izvedba

ID 183372
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan