Digitalni video

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Generiranje i prikazivanje videosignala. Parametri analiziranja slike. Formati slike. Prostori boja, nelinearnost sustava, gama-korekcija i načelo konstantne luminancije. Oblici komponentnog videosignala i sučelja za prijenos (S-Video, SCART, SDTV, HDTV, D-konektor, VGA). Analogno-digitalna pretvorba videosignala. Formati digitalnog videosignala. Sučelja za digitalni videosignal (SDI, SDTI, DVI-D, DVI-I, USB 2.0, IEEE 1394). Obrada digitalnog videosignala. Upravljanje svjetlinom, kontrastom, zasićenjem i vrstom boje. Jednostavni i složeni posebni efekti. Parametri kompresije videosignala, pregled postupaka i normi za kompresiju videosignala, primjene normi za kompresiju videosignala. Formati za pohranjivanje i snimanje digitalnog videosignala. Linearno i nelinearno montiranje. Opisivanje sadržaja digitalnog videosignala.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. baratati temeljnim pojmovima i znanjima vezanima uz generiranje i obradu digitalnog videosignala
 2. prikazati postupak digitalnog procesiranja videosignala
 3. razlikovati sustave i pripadajuće algoritme za kompresiju slike i videosignala
 4. objasniti norme za kompresiju slike i videosignala
 5. analizirati kvalitetu slike i videosignala
 6. upotrijebiti postupke nelinearne montaže videosignala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Građa ljudskog oka i vizualna percepcija
 2. Izvori svjetlosti. Bijela svjetlost. Boja kao subjektivni doživljaj
 3. Standardni promatrač i fukcija luminoznosti
 4. Osjetljivost na kontrast i oštrina vida
 5. Aditivno miješanje boja. CIE i EBU primari boja
 6. Blok-dijagram videokamere. Progresivno analiziranje i analiziranje s proredom
 7. Broj linija po slici. Broj slika u sekundi
 8. Međuispit
 9. Spektar videosignaala. Širina frekvencisjkog pojasa videosignala
 10. Horizontalna i vertikalna rezolucija
 11. Frekvencija uzorkovanja videosignala i analogno-digitalna pretvorba
 12. Struktura uzorkovanja. Poduzorkovanje krominatnog signala
 13. Temeljni pojmovi u redukciji brzine prijenosa. redundancija i entropija, Algoritmi za kompresiju s gubicima i kompresiju bez gubitaka, Skalarna kvantizacija ograničena entropijom
 14. Predikcijsko. transformacijsko i potpojasno kodiranje, Diskretna kosinusna transformacija, Diskretna wavelet transformacija
 15. Završni ispit

Literatura

J. Watkinson (2001.), An Introduction to Digital Video, Focal Press, Oxford
A. C. Luther (1997.), Principles of Digital Audio and Video, Artech House, Norwood
C. Poynton (2003.), Digital Video and HDTV - Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco

Za studente

Izvedba

ID 183460
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
14 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan