Digitalni video

Opis predmeta

Generiranje i prikazivanje videosignala. Parametri analiziranja slike. Formati slike. Prostori boja, nelinearnost sustava, gama-korekcija i načelo konstantne luminancije. Oblici komponentnog videosignala i sučelja za prijenos (S-Video, SCART, SDTV, HDTV, D-konektor, VGA). Analogno-digitalna pretvorba videosignala. Formati digitalnog videosignala. Sučelja za digitalni videosignal (SDI, SDTI, DVI-D, DVI-I, USB 2.0, IEEE 1394). Obrada digitalnog videosignala. Upravljanje svjetlinom, kontrastom, zasićenjem i vrstom boje. Jednostavni i složeni posebni efekti. Parametri kompresije videosignala, pregled postupaka i normi za kompresiju videosignala, primjene normi za kompresiju videosignala. Formati za pohranjivanje i snimanje digitalnog videosignala. Linearno i nelinearno montiranje. Opisivanje sadržaja digitalnog videosignala.

Opće kompetencije

Usvajanje temeljnih pojmova i znanja vezanih uz generiranje i obradu digitalnog videosignala.

Ishodi učenja

 1. baratati temeljnim pojmovima i znanjima vezanima uz generiranje i obradu digitalnog videosignala
 2. prikazati postupak digitalnog procesiranja videosignala
 3. razlikovati sustave i pripadajuće algoritme za kompresiju slike i videosignala
 4. objasniti norme za kompresiju slike i videosignala
 5. analizirati kvalitetu slike i videosignala
 6. upotrijebiti postupke nelinearne montaže videosignala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe

Stručni posjeti

---

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %
Ispit: Usmeni 15 %

Tjedni plan nastave

 1. Generiranje videosignala i parametri analiziranja, formati slike, amplitudni i frekvencijski raspon videosignala, vremenski odnosi
 2. Prostori boja (RGB, YUV, YIQ, YCrCb), načelo konstantne luminancije, nelinearnost sustava i gama-korekcija
 3. Oblici komponentnog videosignala i sučelja za prijenos (S-Video, SCART, SDTV, HDTV, D-konektor, VGA)
 4. Analogno-digitalna pretvorba videosignala, pogreška kvantizacije, omjer signal/šum
 5. Formati digitalnog videosignala i sučelja za digitalni videosignal (paralelni prijenos, SDI, SDTI, HD-SDTI, DVI, USB 2.0, IEEE 1394)
 6. Promjena kolorimetrijskih značajki videsignala, pretvorba 4:4:4 YCrCb u 4:2:2 YCrCb, pretvorba 4:2:2 YCrCb u 4:2:0/4:1:1 YCrCb
 7. Upravljanje vrstom boje, kontrastom i svjetlinom, poboljšanje kvalitete slike
 8. Održavanje međuispita
 9. Promjena prostorne rezolucije i skaliranje, promjena frekvencije izmjene poluslika, promjena načina analiziranja
 10. Jednostavni i složeni posebni efekti: kromatsko kodiranje, miješanje videosignala iz više izvora, površinski efekti, rotacija, promjena perspektive, dodavanje alfanumeričkih znakova
 11. Parametri kompresije videosignala, pregled postupaka i normi za kompresiju videosignala (M-JPEG, DV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.26x)
 12. Primjene normi za kompresiju videosignala, opisivanje sadržaja digitalnog videosignala (MPEG-7)
 13. Formati za snimanje nekomprimiranog digitalnog videosignala (D-1, D-2, D-3, D-5, D-6), otkrivanje i ispravljanje pogrešaka, ispreplitanje, sinkronizacija
 14. Formati za snimanje komprimiranog digitalnog videosignala (Digital Betacam, Betacam SX, IMX, DV, DVCPRO, Digital S, DVD)
 15. Postupci montiranja, linearno i nelinearno montiranje; arhitektura sustava za nelinearno montiranje; vremensko kodiranje, točke montiranja; ubacivanje posebnih efekata

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

J. Watkinson (2001.), An Introduction to Digital Video, Focal Press, Oxford
A. C. Luther (1997.), Principles of Digital Audio and Video, Artech House, Norwood
C. Poynton (2003.), Digital Video and HDTV - Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34322
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

89,5 izvrstan
75,5 vrlo dobar
60,5 dobar
50 dovoljan