Osnove upravljanja električnim strojevima

Ishodi učenja

 1. razlikovati tipove strojeva i njihove osnovne karakteristike
 2. opisati strukturu upravljanja istomjernim strojem
 3. objasniti osnovno načelo rada istosmjernog pretvarača
 4. objasniti osnovna načela upravljanja brzinom istosmjernim strojem
 5. primijeniti standardne tehnike za podešavanje regulatora struje i brzine istosmjernog motora
 6. opisati strukturu skalarnog upravljanja asinkronim strojem
 7. objasniti osnovno načelo rada frekvencijskog pretvarača
 8. koristiti industrijski frekvencijski pretvarač za upravljanje brzinom asinkronog motora
 9. riješiti specifične zahtjeve na upravljanje asinkronim pogonom podešavanjem industrijskog frekvencijskog pretvarača

Oblici nastave

Predavanja

Tjedno se održava jedan sat predavanja.

Auditorne vježbe

Tjedno se održava jedan sat auditornih vježbi.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama svaki student samostalno radi na laboratorijskom modelu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Uvjet za prolazak kolegija su odrađene sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Matematički model istosmjernog stroja. istosmjerni čoper. Trofazni upravljani ispravljač.
 2. Matematički model istosmjernog stroja. istosmjerni čoper. Trofazni upravljani ispravljač.
 3. Upravljanje armaturom i uzbudom nezavisno uzbuđenog istosmjernog stroja.
 4. Upravljanje armaturom i uzbudom nezavisno uzbuđenog istosmjernog stroja.
 5. Kaskadno upravljanje istosmejrnim strojem. Tehnički i simetrični optimum.
 6. Kaskadno upravljanje istosmejrnim strojem. Tehnički i simetrični optimum.
 7. Posjeta.
 8. Međuispit.
 9. Matematički model asinkronog stroja. U/f načela upravljanja.
 10. Matematički model asinkronog stroja. U/f načela upravljanja.
 11. Izmjenični pretvarači. Modulacijske tehnike za izmjenične pretvarače korištene za U/f upravljanje.
 12. Izmjenični pretvarači. Modulacijske tehnike za izmjenične pretvarače korištene za U/f upravljanje.
 13. U/f upravljanje izmjeničnim strojem sa i bez mjernog člana brzine vrtnje. Ograničenje struje. Projekt.
 14. U/f upravljanje izmjeničnim strojem sa i bez mjernog člana brzine vrtnje. Ograničenje struje. Posjeta.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Jens Weidauer (2013.), Električna pogonska tehnika, Graphis
Werner Leonhard (2001.), Control of Electrical Drives, Springer

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183462
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
15 Predavanja
15 Auditorne vježbe
38 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan