Projekt R

Ishodi učenja

 1. Definirati ciljeve projekta
 2. Organizirati projektni tim
 3. Razviti zadani projektni zadatak
 4. Pokazati rezultate projektnog zadatka
 5. Analizirati završeni projekt
 6. Predvidjeti probleme u izradi zadanog projekta

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Ostalo

Tjedni plan nastave

 1. Projekt
 2. Projekt
 3. Projekt
 4. Projekt
 5. Projekt
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Projekt
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Projekt

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(5. semestar)

Literatura

(.), Literatura preporučena od strane mentora,
(.), Advisor recommended literature,

Izvedba

ID 183457
  Zimski semestar
8 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
8 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe