Informacija, logika i jezici

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Upoznavanje studenta s elementima sustavnog pristupa na području telekomunikacija. Informacija, komunikacija, opažanje, učenje i teorija informacije. Informacijski sadržaj i izmjena informacija, struktura i značenje informacijskog sadržaja. Semantička domena (semantički web). Izbor definicije i primjeri domena telekomunikacijskih sustava. Složenost sustava i njezino smanjenje. Jezični prostor u funkciji razvoja sustava i rješavanja problema, formalni jezici u telekomunikacijskoj domeni. Specifikacija i modeliranje, analiza specifikacije i modela, postupci ispitivanja, provjera ispravnosti i valjanosti. Tehnike zasnovane na jezicima: UML, DSL, Java, XML i TTCN. Industrijski pristup u razvoju formalnih modela i metoda u telekomunikacijama.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
(5. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti pojam informacijskog sadržaja i mogućnosti njegove uporabe
 2. objasniti proces razvoja telekomunikacijske programske podrške
 3. razviti programski proizvod u objetno-orijentiranom programskom jeziku Javi
 4. koristiti jezik XML u informacijskoj i komunikacijskoj programskoj podršc
 5. generirati i provesti testiranje programskog proizvoda pomoću jediničnih testova
 6. provesti funkcijsko testiranje i usporediti ispravnost specifikacije u UML-u s razvijenim pogramom

Oblici nastave

Predavanja

popraćena materijalima i prezentacijom unaprijed stavljenom na web-stranicu predmeta

Samostalni zadaci

domaće zadaće, priprema za laboratorijske vježbe

Laboratorij

složeni laboratorijski zadaci koji obuhvaćaju: programiranje, rukovanje XML-om i testiranje programa

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 10 % 20 % 0 % 20 %
Domaće zadaće 10 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Sve laboratorijske vježbe trebaju biti uspješno savladane. Na usmenom ispitu treba imati >= 50% bodova.

Tjedni plan nastave

 1. O informaciji, logici i jeziku. Informacija, logika i jezici u procesima razvoja mreža i usluga
 2. Obrada pogrešaka, prikupljanje informacija i mrežno programiranje u programskom jeziku Java
 3. Jezici specifične domene, regularni izrazi i gramatike u programskom jeziku Java
 4. Testiranje u programskom jeziku Java (JUnit5)
 5. Robusno programiranje: testiranjem upravljano programiranje (TDD)
 6. Objektno orijentirani dizajn za Internet, klijent i poslužitelj (REST, Spring Boot), integracijsko testiranje
 7. Razvoj robusnog poslužitelja i testiranje s kraja na kraj
 8. Međuispit
 9. Modeli programske potpore i jezici za označavanje (XML tehnologije)
 10. XML tehnologije: XML Schema, XPath, XQuery
 11. XML tehnologije: XSLT Testiranje zasnovano na modelima.
 12. Jezici i alati za testiranje sustava
 13. Logika i programska potpora
 14. Logika i verifikacija programskih modela
 15. Završni ispit

Literatura

Marina Bagić Babac, Mario Kušek (2011.), Jezici za označavanje sadržaja, FER, interna skripta
Marina Bagić Babac, Mario Kušek (2009.), Testiranjem upravljano programiranje, FER, interna skripta
Martin Fowler (2010.), Domain-Specific Languages, Pearson Education
Elliotte Rusty Harold (2004.), XML 1.1 Bible, John Wiley & Sons
Kent Beck (2003.), Test-driven Development, Addison-Wesley Professional
Paul Ammann, Jeff Offutt (2016.), Introduction to Software Testing, Cambridge University Press
Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett (2011.), The Art of Software Testing, John Wiley & Sons
E. M. Clarke, Orna Grumberg, Doron Peled (1999.), Model Checking, MIT Press

Za studente

Izvedba

ID 234066
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan