Osnove virtualnih okruženja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Kolegij Osnove virtualnih okruženja pruža uvod u interaktivnu 3D grafiku, virtualna okruženja i njihove primjene. Nakon uvoda u područje i pregleda primjena, uvodi se koncept virtualne scene s njenim osnovnim dijelovima - geometrija, materijali, osvjetljenje i kamera – te se predstavljaju metode modeliranja svih dijelova scene. Osnovne geometrijske transformacije (translacija, rotacija sa nekoliko vrsta prikaza, skaliranje, projekcija) služe kao podloga za iduću veliku cjelinu: iscrtavanje. Iscrtavanje se uvodi na primjeru praćenja zrake, a nakon toga slijedi prolaz kroz klasični grafički protočni sustav te prikaz osnovnih tehnika uključenih u iscrtavanje. U drugom dijelu semestra obrađuje se organizacija virtualne scene, detekcija presjeka i sudara i interakcija, a na kraju slijede uvod u umrežena virtualna okruženja, virtualnu i proširenu stvarnost, te vizualizaciju.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati pojam virtualnog okruženja
 2. definirati pojam virtualne scene i svih njenih elemenata
 3. koristiti 3D grafičke alate i programska sučelja
 4. modelirati 3D predmete
 5. sudjelovati u projektima primjene 3D virtualnih okruženja
 6. razvijati aplikacije 3D virtualnih okruženja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uživo dva sata tjedno

Laboratorij

Vježbe se mogu izvoditi samostalno

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 25 % 0 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 6 %
Međuispit: Pismeni 0 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 69 %

Tjedni plan nastave

 1. Virtualna okruženja - uvod i primjene
 2. Modeliranje virtualne scene: geometrija, kamera
 3. Modeliranje virtualne scene: osvjetljenje, materijali
 4. Geometrijske transformacije, transformacije koordinatnih sustava
 5. Iscrtavanje: praćenje zrake, grafički protočni sustav
 6. Iscrtavanje: modeli osvjetljavanja, sjenčanje, preslikavanje teksture
 7. Iscrtavanje: vidljivost i zaklanjanje, prozirnost, antialiasing, dvostruki spremnik
 8. Međuispit
 9. Organizacija scene, standardi zapisa u grafici, jezici, formati i programska sučelja (API) za virtualna okruženja
 10. Detekcija presjeka i sudara
 11. Interakcija u virtualnim okruženjima
 12. Umrežena virtualna okruženja
 13. Virtualna stvarnost, proširena stvarnost
 14. Vizualizacija
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Igor S. Pandžić, Tomislav Pejša, Krešimir Matković, Hrvoje Benko, Aleksandra Čereković, Maja Matijašević;, Element - Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, 2011.,
(.), Real-Time Rendering, 3rd edition, Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, A. K. Peters Ltd., 2008. ISBN 978-1-56881-424-7,

Za studente

Izvedba

ID 240692
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan