Uvod u fiziku

Opis predmeta

Fizikalne veličine; mjerne jedinice; vektori; skalari; koordinatni sustavi. Kinematika. Dinamika. Mehanika fluida. Toplina i termodinamika. Titranje i valovi. Elektricitet i magnetizam. Optika; moderna fizika.

Ishodi učenja

 1. Primijeniti znanja o fizikalnim veličinama, jedinicama i koordinatnim sustavima
 2. Analizirati i riješiti jednostavne probleme iz kinematike i dinamike
 3. Objasniti osnovne pojave u mehanici fluida
 4. Analizirati jednostavne termodinamičke sustave
 5. Objasniti titrajne sustave i valne pojave
 6. Objasniti osnovne zakone elektromagnetizma
 7. Analizirati i riješiti jednostavne optičke sustave
 8. Objasniti pojave u modernoj fizici

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s primjerima i zadacima.

Provjere znanja

Pismeni ispit

Konzultacije

Konzultacije

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Demonstrature

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Završni ispit: Pismeni 50 % 100 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Fizikalne veličine; mjerne jedinice; vektori; skalari; koordinatni sustavi. Kinematika.
 2. Dinamika. Mehanika fluida.
 3. Toplina i termodinamika. Titranje i valovi.
 4. Elektricitet i magnetizam.
 5. Optika; moderna fizika.
 6. Ispit
 7. NAPOMENA: Predmet se izvodi kontinuirano prvih 5 tjedana nastave.
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo - studij
Mostni kolegij - 1. semestar (1. semestar)

Literatura

Matko Fizić (2008.), Klasifikacijski ispiti na tehničkim fakultetima, Element
Nada Brković, Planinka Pećina (2013.), Fizika u 24 lekcije, Element

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 137274
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan