Uvod u svemirske tehnologije

Opis predmeta

Kao posljedica brzog razvoja tehnologije posljednjih godina, svemir postaje dostupan sveučilištima i privatnim tvrtkama. Zaposlenja u svemirskom sektoru već godinama rastu, a osim znanstvenih doprinosa koji su realizirani u svemiru, stvaraju se nova poduzeća čiji se rad temelji na svemirskim tehnologijama. U ovom kolegiju će se obraditi osnovne teme vezane za svemirske letjelice i komunikaciju sa svemirskim letjelicama: (a) orbitalna mehanika, orbitalni manevri i metode orijentacije svemirskih letjelica u svemiru, (b) svemirsko vrijeme i Zemljina magnetosfera, toplinska ravnoteža svemirskih letjelica, i (c) komunikacije.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Zadaće i seminari

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 80 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 0 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u orbitalnu mehaniku. Orbite u dvije dimenzije. Jednadžba orbite. Vrijeme i kut u orbiti. Lagrangeovi koeficijenti.
 3. Orbite u tri dimenzije. Vektor stanja. Orbitalni elementi. Orbitalni manevri. Održavanje orbite. Delta-v budžet.
 4. Uvod u sustav za određivanje i upravljanje orijentacijom satelita. Matematičke osnove i pregled senzora za određivanje orijentacije satelita.
 5. Pasivno i aktivno upravljanje orijentacijom satelita. Pregled aktuatora i sklopova za upravljanje aktuatorima.
 6. Satelitska navigacija; praćenje objekata sa Zemlje; obrada slike u navigaciji
 7. Sunčeva aktivnost; geomagnetsko polje; ionosfera; praćenje i pokazatelji svemirskog vremena
 8. Planckov zakon elektromagnetskog zračenja crnog tijela i toplinska ravnoteža u svemiru: planeti i sateliti.
 9. Sustavi za napajanje svemirskih letjelica: vodikova ćelija, radioizitopi i sunčeva energija. Fotonaponske ćelija.
 10. Uvod u svemirske komunikacije: elementi optičkih i radiofrekvencijskih sustava za komunikaciju: odabir frekvencije, antene, mikrovalna pojačala i prijemnici, modulacija, gubitci u propagaciji i atmosferi te budget veze za satelite u niskoj zelmljinoj orbiti (LEO)
 11. Pregled istraživanja u Svemiru
 12. Diskusija o nano-satelitima, korisnim teretima, i budućim planovima za svemirsku industriju.
 13. Prezentacije postera
 14. Prezentacije postera
 15. Prezentacije postera

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Howard D Curtis (2015.), Orbital Mechanics, Elsevier
David A. Vallado, Wayne D. Macclain (2013.), Fundamentals of Astrodynamics and Applications, Springer

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 214701
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
40 Predavanja
5 Seminar

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet