Popis predmeta

Opis predmeta

Kao posljedica brzog razvoja tehnologije posljednjih godina, aerosvemirski sektor postaje sve dostupniji manjim tvrtkama ili inicijativama. U predmetu se kroz nekoliko tema razmatra kakav okoliš očekuje letjelice, koje osnovne sustave moraju imati te specifičnosti nekih sustava prilagođenih za svemirske letjelice: Svemirsko vrijeme i Zemljina magnetosfera. Svemir u različitim područjima EM spektra. Obrada i analiza slike u astronomiji. Orbitalna mehanika. Svemirske letjelice (lansiranje i upravljanje letjelicama). Navigacija u svemiru. Komunikacijski sustavi i njihova primjena u svemiru. Solarni paneli i opskrba svemirskih letjelica energijom. Robotski sustavi u svemiru.

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 80 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 0 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u orbitalnu mehaniku. Orbite u dvije dimenzije. Jednadžba orbite. Vrijeme i kut u orbiti. Lagrangeovi koeficijenti.
 3. Orbite u tri dimenzije. Vektor stanja. Orbitalni elementi. Orbitalni manevri. Održavanje orbite. Delta-v budžet.
 4. Uvod u sustav za određivanje i upravljanje orijentacijom satelita. Matematičke osnove i pregled senzora za određivanje orijentacije satelita.
 5. Pasivno i aktivno upravljanje orijentacijom satelita. Pregled aktuatora i sklopova za upravljanje aktuatorima.
 6. Satelitska navigacija; praćenje objekata sa Zemlje; obrada slike u navigaciji
 7. Sunčeva aktivnost; geomagnetsko polje; ionosfera; praćenje i pokazatelji svemirskog vremena
 8. Planckov zakon elektromagnetskog zračenja crnog tijela i toplinska ravnoteža u svemiru: planeti i sateliti.
 9. Sustavi za napajanje svemirskih letjelica: vodikova ćelija, radioizitopi i sunčeva energija. Fotonaponske ćelija.
 10. Uvod u svemirske komunikacije: elementi optičkih i radiofrekvencijskih sustava za komunikaciju: odabir frekvencije, antene, mikrovalna pojačala i prijemnici, modulacija, gubitci u propagaciji i atmosferi te budget veze za satelite u niskoj zelmljinoj orbiti (LEO)
 11. Pregled istraživanja u Svemiru
 12. Diskusija o nano-satelitima, korisnim teretima, i budućim planovima za svemirsku industriju.
 13. Prezentacije postera
 14. Prezentacije postera
 15. Prezentacije postera

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Howard D Curtis (2015.), Orbital Mechanics, Elsevier

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 214701
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
40 Predavanja
5 Seminar

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet

Opis predmeta

Stvaranje pregleda tehnologija koje svoju primjenu pronalaze u svemirskoj industriji i satelitima. Poticanje interesa među studentima za svemirski sektor te za razvoj tehnologija i programskih rješenja temeljenih na podacima prikupljenima iz svemira.

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 80 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 0 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u orbitalnu mehaniku. Orbite u dvije dimenzije. Jednadžba orbite. Vrijeme i kut u orbiti. Lagrangeovi koeficijenti.
 3. Orbite u tri dimenzije. Vektor stanja. Orbitalni elementi. Orbitalni manevri. Održavanje orbite. Delta-v budžet.
 4. Uvod u sustav za određivanje i upravljanje orijentacijom satelita. Matematičke osnove i pregled senzora za određivanje orijentacije satelita.
 5. Pasivno i aktivno upravljanje orijentacijom satelita. Pregled aktuatora i sklopova za upravljanje aktuatorima.
 6. Satelitska navigacija; praćenje objekata sa Zemlje; obrada slike u navigaciji
 7. Sunčeva aktivnost; geomagnetsko polje; ionosfera; praćenje i pokazatelji svemirskog vremena
 8. Planckov zakon elektromagnetskog zračenja crnog tijela i toplinska ravnoteža u svemiru: planeti i sateliti.
 9. Sustavi za napajanje svemirskih letjelica: vodikova ćelija, radioizitopi i sunčeva energija. Fotonaponske ćelija.
 10. Uvod u svemirske komunikacije: elementi optičkih i radiofrekvencijskih sustava za komunikaciju: odabir frekvencije, antene, mikrovalna pojačala i prijemnici, modulacija, gubitci u propagaciji i atmosferi te budget veze za satelite u niskoj zelmljinoj orbiti (LEO)
 11. Pregled istraživanja u Svemiru
 12. Diskusija o nano-satelitima, korisnim teretima, i budućim planovima za svemirsku industriju.
 13. Prezentacije postera
 14. Prezentacije postera
 15. Prezentacije postera

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Howard D Curtis (2015.), Orbital Mechanics, Elsevier

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 214701
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
40 Predavanja
5 Seminar

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet