Razvoj aplikacija u programskom jeziku C#

Opis predmeta

Cilj predmeta jest upoznati studente sa svijetom modernog razvoja softvera koristeći programski jezik C#. Studenti će upoznati razvoj poslužiteljskih aplikacija (eng. backend) kroz programsku platformu ASP.NET Core, a posebna pažnja posvetit će se obrascima, metodama i tehnologijama neizostavnima u praksi. Drugi dio predavanja bavit će se klijentskim dijelom (eng. frontend) i konzumacijom poslužitelja i njegove funkcionalnosti. Fokus će biti na web klijentima (HTML, CSS, JavaScript), ali na samom kraju semestra informativno će se predstaviti tehnologije za razvoj nativnih mobilnih klijenata (Xamarin, Windows 10, XAML). Kroz predmet studenti će imati priliku koristiti Microsoft Azure platformu koja će se koristiti za smještaj završnog projekta predmeta u oblaku.

Ishodi učenja

 1. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade jednostavnih programa
 2. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade poslužiteljskih aplikacija
 3. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade klijentskih aplikacija
 4. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade web-servisa
 5. primijeniti programski jezik C# i vezane tehnologije u cilju izrade aplikacija u oblaku
 6. pripremiti aplikacije za isporuku

Oblici nastave

Predavanja

Pohađanje predavanja

Programske vježbe

Rad na projektu

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u .NET platformu
 2. Uvod u C# programski jezik
 3. Napredni C# koncepti (LINQ, TPL, async await, generics, lambda functions…)
 4. Uvod u ASP.NET Core platformu
 5. ASP.NET Core i Entity Framework
 6. ASP.NET Core infrastrukturne teme - Identity, DI, logging, configurations...
 7. ASP.NET Core - Cache, Session, Razor revisited, Web API
 8. Međuispit
 9. Međuispit
 10. Razvoj web klijenata (HTML, JS, CSS)
 11. Microsoft Azure
 12. Uvod u Windows 10
 13. Uvod u Xamarin.Forms
 14. Prazno (izrada projekta)
 15. Prazno (izrada projekta)

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)

Literatura

John Sharp (2014.), Microsoft Visual C# 2013 Step by Step, Microsoft Press
Andrew Troelsen (2012.), Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, APress

Za studente

Izvedba

ID 132841
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan