Tehnička normizacija i legislativa

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Ustrojstvo i djelovanje međunarodnih i regionalnih organizacija za tehničku normizaciju. Primjena tehničkih norrmi u različitim područjima elektrotehnike. Postupak donošenja hrvatskih normi u području elektrotehnike.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti procese vezane uz nastanak tehničke normizacije
 2. objasniti procese vezane uz postojanje tehničke legislative
 3. objasniti i detaljno prikazati postojeće procese i institucije europske tehničke normizacije
 4. objasniti i detaljno prikazati postojeće procese i institucije hrvatske tehničke normizacije
 5. prikazati najznačajnije primjere globalne tehničke normizacije
 6. u interaktivnoj suradnji sa studentima prikazati rezultate normizacije na primjeru

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Terenska nastava

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Norme i propisi
 2. Norme i propisi
 3. Norme i normizacija (ISO, IEC, EN)
 4. Norme i normizacija (ISO, IEC, EN)
 5. Europske tehničke norme i institucije
 6. Europske tehničke norme i institucije
 7. Hrvatske tehničke norme i institucije
 8. Međuispit
 9. Hrvatske tehničke norme i institucije
 10. Svjetske tehničke norme i institucije
 11. Svjetske tehničke norme i institucije
 12. Standardi sigurnosti informacijskog sustava
 13. Pegled normi i propisa iz elektromagnetske kompatibilnosti, Posjeta
 14. Pretraživanje baza podataka tehničkih normi
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Dina Šimunić, Ivica Pavić: Tehnička normizacija i legislativa,
(.), J. Hagelund, J. Jerlang, A. Karppinen, D. Simunic, N. Hamspon-Jones. A World Built on Standards – A Textbook for Higher Education . Nordhavn : Danish Standards Foundation, 2015,
(.), R. Prasad, S. Ohmori, D. Simunic, Towards Green ICT, River Publishers, 2010,
(.), Crossroads of Information Technology Standards, Workshop Committee, Commission on Engineering and Technical Systems, National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C., 1990,
(.), Setting Global Standards, S. Prakash Sethi, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003,

Za studente

Izvedba

ID 183388
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe