Završni rad

Ishodi učenja

 1. Povezati stečeno znanje i vještine, te razviti sposobnost za dodatno učenje iz obvezatne ili dopunske literature uz savjetovanje mentora
 2. Odabrati, argumentirati i opravdati predloženo rješenje
 3. Modelirati, simulirati ili izraditi prototip za zadani zadatak definirane funkcionalnosti
 4. Koncipirati i napisati završni rad te izvesti zaključke, na jezično i etički ispravan način, sukladno uputama, prosječnog opsega od 30 tiskanih stranica
 5. Javno prezentirati dobivene rezultate pomoću prezentacije pripremljene na računalu uz petnaestminutno usmeno izlaganje
 6. Preporučiti moguće smjernice za daljni razvoj predloženog rješenja korištenjem pricipa znanstveno-istraživačnog rada

Oblici nastave

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Laboratorij

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Projekt.
 2. Projekt.
 3. Projekt.
 4. Projekt.
 5. Projekt.
 6. Projekt.
 7. Projekt.
 8. Projekt.
 9. Projekt.
 10. Projekt.
 11. Projekt.
 12. Projekt.
 13. Projekt.
 14. Projekt.
 15. Projekt.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(5. semestar) (6. semestar)

Literatura

(.), Literatura preporučena od strane mentora,
(.), Advisor recommended literature,

Izvedba

ID 183356
  Ljetni semestar
10 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
0 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe