Inženjerska ekonomika 1

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne pojmove iz ekonomike
 2. Objasniti funkcioniranje konkurentskih tržišta temeljem zakona ponude i potražnje
 3. Objasniti ponašanje potrošača
 4. Objasniti i primijeniti pojam elastičnosti pri modeliranju ponude i potražnje
 5. Prepoznati ključne faktore pri donošenju poslovnih odluka u poduzeću
 6. Izračunati određene mjere vezane uz proizvodnju i troškove
 7. Razlikovati tržišne strukture koje utječu na ponašanje poduzeća
 8. Izračunati isplativost različitih investicijskih opcija primjenom jednostavnih metoda ocjene profitabilnosti
 9. Identificirati rizike povezane s investicijama i sudjelovanjem na tržištu

Oblici nastave

Predavanja

Mješovito e-učenje

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Definicija ekonomije, Mikroekonomija i makroekonomija, Koncepti mikroekonomije: oskudnost, resursi, oportunitetni trošak, Normativna i pozitivna ekonomija, Čimbenici proizvodnje, Krivulja proizvodnih mogućnosti
 2. Ponuda, Potražnja, Potražnja, ponuda i ravnoteža
 3. Krivulje potražnje i ponude - pomaci, Intervencija vlade na tržišne cijene: nametanje minimalne i maksimalne cijene, Vanjski učinci i javna dobra, Tržište
 4. Definicija - mjera osjetljivosti, Cjenovna elastičnost potražnje, Osjetljivost potražnje na druge faktore, Prihodovna elastičnost potražnje, Križna cjenovna elastičnost i vrste dobara, Cjenovna elastičnost ponude
 5. Uvod u mjere: ukupne, prosječne, granične, Koncepti: Neto dobit, granična korisnost, granični trošak, Odluke ovisne o graničnim vrijednostima, Korištenje granične korisnosti i krivulje graničnih troškova za pronalaženje neto korisnosti
 6. Teorija korisnosti, Maksimalizacija korisnosti i potražnja, Krivulja ravnodušnosti (indiferencije), Budžetski pravac, Krivulje indiferencije i budžetski pravac: izbor potrošača
 7. Čimbenici proizvodnje, Funkcija proizvodnje
 8. Međuispit
 9. Proizvodne odluke i troškovi: kratki rok, Proizvodne odluke i troškovi: dugi rok
 10. Savršena konkurencija: model, Određivanje outputa u kratkom roku, Savršena konkurencija u dugom roku, Priroda monopola, Model monopola, Procjena monopola
 11. Monopolistička konkurencija: konkurencija među mnogima, Oglašavanje i diskriminacija cijena, Oligopol: konkurencija među nekolicinom, Teorija igara
 12. Kamate - trošak novca, Protok novca, Inflacija i njezine mjere, Metode provjeravanja projekata, Financijska isplativost
 13. Pouzdanost i rizik kao dio djelovanja i života, Teorija i koncepti pouzdanosti i rizika, Modeli i mehanizmi kvarova, Metode procjene rizika, Metoda stabla događaja, Metoda procjene sigurnosti pomoću vjerojatnosti
 14. Proces zapošljavanja u velikoj tvrtki, Važnost planiranja karijere, Uska specijalizacija ili orijentacija prema menadžmentu, Važnost socijalnih vještina za napredovanje, Karijera u malim i srednjim poduzećima, Izrada prvog poslovnog plana, Realna procjena potrebnih investicija
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)

Literatura

(.), Inženjerska ekonomika 1 - nastavni materijali,
(.), Dubravko Sabolić: UVOD U MIKROEKONOMIKU – odabrane teme ,
(.), Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus (2011). Ekonomija, McGraw-Hill / Mate d.o.o.,
(.), Mikroekonomija.,
(.), by Pindyck, Robert S; Rubinfeld, Daniel L [aut]; Suman, Sanja [trl].,
(.), Type: materialTypeLabelBook,
(.), Series: Biblioteka Gospodarska misao / Mate.,
(.), Publisher: Mate, 2005,

Izvedba

ID 183404
  Zimski semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe