Odabrana poglavlja razvoja programske potpore 2

Ishodi učenja

 1. primijeniti višedretveno sigurne kolekcije
 2. razviti vlastiti web-poslužitelj i slične aplikacije
 3. povezati aplikaciju s relacijskom bazom podataka

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Dretve i procesi. Upravljanje dretvama i zamjena konteksta. Sinkronizacija i komunikacija. Međusobno isključivanje. Semafori i monitori. Problemi u višeprocesorskom okruiženju.
 2. """Port"" i ""socket"". Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API). Naziv i adresa". """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP". """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent. Konkurentnost. Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP. ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP). Jednostavni HTTP poslužitelj". "Multipleksiranje ulazno izlaznih operacija. Dretve".
 3. Komunikacija porukama.
 4. Statičko i dinamičko povezivanje.
 5. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS). Protokoli HTTP. AJAX i Websocket.
 6. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket.
 7. Pohrana i pretraživanje teksta u relacijskim bazama podataka.
 8. Međuispit.
 9. Izgradnja programskog sučelja s relacijskim bazama podataka.
 10. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket.
 11. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket.
 12. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket.
 13. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket.
 14. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Marko Čupić. Programiranje u Javi. Dostupno na webu.,

Izvedba

ID 183434
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan