Odabrana poglavlja razvoja programske potpore 2

Ishodi učenja

 1. primijeniti višedretveno sigurne kolekcije
 2. razviti vlastiti web-poslužitelj i slične aplikacije
 3. povezati aplikaciju s relacijskom bazom podataka

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Dretve i procesi, Upravljanje dretvama i zamjena konteksta, Sinkronizacija i komunikacija, Međusobno isključivanje, Semafori i monitori, Problemi u višeprocesorskom okruiženju
 2. """Port"" i ""socket""; Aplikacijsko programsko sučelje: Socket (API); Naziv i adresa", """User Datagram Protocol"" (UDP): poslužitelj i klijent; Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu UDP", """Transmission Control Protocol ""(TCP): poslužitelj i klijent; Konkurentnost; Aplikacijski protokoli temeljeni na protokolu TCP; ""Hypertext Transfer Protocol"" (HTTP) i ""File Transfer Protocol"" (FTP); Jednostavni HTTP poslužitelj", "Multipleksiranje ulazno izlaznih operacija; Dretve"
 3. Komunikacija porukama
 4. Statičko i dinamičko povezivanje
 5. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS), Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 6. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 7. Pohrana i pretraživanje teksta u relacijskim bazama podataka
 8. Međuispit
 9. Izgradnja programskog sučelja s relacijskim bazama podataka
 10. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 11. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 12. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 13. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 14. Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Marko Čupić. Programiranje u Javi. Dostupno na webu.,

Izvedba

ID 183434
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe