Električna rasvjeta

Opis predmeta

Fizikalne osnove svjetlosti. Fizikalne i svjetlotehničke veličine i jedinice. Žarna nit. Izboj u plinu. LED/OLED i nove tehnologije. Svjetiljke za unutarnju rasvjetu. Svjetiljke za vanjsku rasvjetu. Osnovne metode i standardi projektiranja rasvjete. Primjeri projektiranja rasvjete. Troškovi rasvjetnog sustava (TCO) i mogućnosti uštede. Zakonska regulativa i očuvanje okoliša. Prektični rad u alatima za proračun osvjetljenja u prostoru.

Opće kompetencije

Stjecanje spoznaja o svim izvorima svjetlosti. Stjecanje temeljnih znanja za projektiranje raznih sustava rasvjete. Stjecanje sposobnosti analize i učinkovite primjene sustava rasvjete.

Ishodi učenja

 1. prepoznati fizikalne i svjetlotehničke jedinica i veličina
 2. razlikovati različite tehnologije proizvodnje svjetla
 3. prilagoditi rasvjetu odgovarajućim standardima
 4. kreirati projekt unutarnje i vanjske rasvjete
 5. predvidjeti troškove sustava rasvjete
 6. koristiti simulacijske alate za rasvjetu prostora

Oblici nastave

Predavanja

2 sata tjedno kroz 13 tjedana

Provjere znanja

3 sata izvršenja + prosječno 1,5 sati tjedno za učenje

Konzultacije

Osobne, e-mail, forumi

Konstrukcijske vježbe

Projektiranje rasvjete

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 60 % 10 % 60 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 55 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Fizikalne osnove svjetlosti.
 2. Fizikalne i svjetlotehničke veličine i jedinice.
 3. Žarna nit. Izboj u plinu.
 4. LED/OLED i nove tehnologije.
 5. Svjetiljke za unutarnju rasvjetu.
 6. Provjera znanja 1
 7. Svjetiljke za vanjsku rasvjetu.
 8. Osnovne metode i standardi projektiranja rasvjete.
 9. Praktični rad u alatima za proračun osvjetljenja u prostoru.
 10. Primjeri projektiranja rasvjete.
 11. Troškovi rasvjetnog sustava (TCO) i mogućnosti uštede.
 12. Zakonska regulativa i očuvanje okoliša.
 13. Praktični rad u alatima za proračun osvjetljenja u prostoru.
 14. Gost predavač
 15. Završna provjera znanja

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroenergetika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Krajcar, Šribar (2011.), Električna rasvjeta - transparencije s predavanja, FER
Eduard Širola (1997.), Cestovna rasvjeta, -

Izvedba

ID 34325
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan