Električna rasvjeta

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Fizikalne osnove svjetlosti. Fizikalne i svjetlotehničke veličine i jedinice. Žarna nit. Izboj u plinu. LED/OLED i nove tehnologije. Svjetiljke za unutarnju rasvjetu. Svjetiljke za vanjsku rasvjetu. Osnovne metode i standardi projektiranja rasvjete. Primjeri projektiranja rasvjete. Troškovi rasvjetnog sustava (TCO) i mogućnosti uštede. Zakonska regulativa i očuvanje okoliša. Prektični rad u alatima za proračun osvjetljenja u prostoru.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati fizikalne osnove svjetlosti.
 2. Definirati fizikalne i svjetlotehničke veličine i jedinice.
 3. Opisati rad električnih izvora svjetlosti: žarna nit, izboj u plinu, LED/OLED i nove tehnologije.
 4. Opisati svjetiljke za unutarnju rasvjetu. Svjetiljke za vanjsku rasvjetu.
 5. Definirati osnovne metode i standardi projektiranja rasvjete.
 6. Prezentirati i opisati primjere projektiranja rasvjete.
 7. Definirati troškove rasvjetnog sustava (TCO) i mogućnosti uštede.
 8. Definirati zakonsku regulativi i regulativu u pogledu očuvanja okoliša.
 9. Opisati i prezentirati način rada u alatima za proračun osvjetljenja u prostoru.

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i međuispita. Drugi ciklus nastave sadržava 6 tjedana direktne nastave i završni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenje od 2 sata.

Auditorne vježbe

Računski primjeri iz rasvjete

Samostalni zadaci

Studenti nakon uvodnog predavanja u kojem se objašnjavaju funkcionalnosti programa Dialux u manjim grupama rješavaju problemske zadatke iz proračuna rasvjete.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 40 % 50 % 40 %
Međuispit: Pismeni 52 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 51.42 % 35 %
Ispit: Pismeni 51.66 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Svjetlost i elektromagnetska radijacija, Definicija svjetlosti, Vidljivi dio spektra
 2. Osnovne radiometrijske i fotometrijske veličine, Osnovna radiometrijska i fotometrijska mjerenja, Lamnertova emisija i refleksija - zakon inverznog kvadrata. Lambertov kosinusov poučak
 3. Žarulje sa žarnom niti, Žarulje s izbojem u plinu
 4. LED žarulje (svjetleća dioda) i OLED (organske LED-diode)
 5. Izvedba električnih rasvjetnih tijela, Efikasnost rasvjetnih tijela
 6. Fotometrijske karakteristike rasvjetnih tijela, Predspojne naprave. starteri i drugi uređaji
 7. Metode za proračun fotometrijskih veličina
 8. Međuispit
 9. Kriteriji izvedbe rasvjete, Energetska razmatranja
 10. Metode za proračun fotometrijskih veličina, Refleksija u konstrukciji vanjske rasvjete
 11. Pametna rasvjeta, Pasivna solarna rasvjeta (dnevno svjetlo)
 12. Kriteriji izvedbe rasvjete, Efikasnost i ekonomičnost rasvjete
 13. Planiranje rasvjete, Energetska procjena
 14. Simulacija svjetlosnih zraka i fotometrijski proračun
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Električna rasvjeta - transparencije s predavanja; Krajcar, Šribar; FER; 2011; ISBN: -,
(.), Cestovna rasvjeta; Eduard Širola; -; 1997; ISBN: 953-96481-6-5,
(.), Norma za projektiranje unutarnjih radnih prostora (EN 12464-1),
(.), Norma za projektiranje vanjskih radnih prostora (EN 12464-2),
(.), Norma za projektiranje prometnica (EN 13201),

Za studente

Izvedba

ID 183446
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
51 dovoljan