Menadžment u inženjerstvu

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

U okviru ovog predmeta se studenti upoznaju sa poslovnim, pravnim i projektnim okruženjem inženjerstva. Glavne teme jesu: inženjerstvo kao profesija, inženjerska etika, intelektualno vlasništvo, inženjerski pristup rješavanju problema, rad u timu, projekti i upravljanje projektima, planiranje projekata, rizici u projektu, menadžment i menadžeri, organiziranje i vođenje.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (4. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (4. semestar)

Ishodi učenja

 1. Prepoznati složeni okoliš inženjerskog rada
 2. Objasniti etičke aspekte inženjerskog rada
 3. Objasniti osnovne značajke intelektualnog vlasništva
 4. Primijeniti osnovna načela rada u timu
 5. Pripremiti plan projekta
 6. Objasniti menadžerske funkcije
 7. Identificirati organizacijske forme
 8. Objasniti važnost vođenja

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje na predavanjima

Samostalni zadaci

Izrada seminarskog rada

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u inženjersku profesiju
 2. Definiranje inženjerstva i inženjera, Uloga inženjera u društvu
 3. Osnove inženjerske etike, Primjeri inženjerske etike, Rješavanje etičkih problema
 4. Intelektualno vlasništvo, filozofija i kratka povijest intelektualnog vlasništva
 5. Korisnost intelektualnog vlasništva
 6. Timski rad
 7. Definicija i svojstva projekata
 8. Međuispit
 9. Upravljanje projektima
 10. Planiranje projekata
 11. Upravljanje rizicima u projektu
 12. Uvod u menadžment, Tko su menadžeri i njihove uloge
 13. Introduction to organization, Organizational structure
 14. Vođenje, Definicija i karakteristike vođa
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Menadžment u inženjerstvu - nastavni materijali,
B.S. Dhillon (2002.), Engineering and Technology Management Tools and Applications, Artech House
S.P. Robbins, M. Coulter (2007.), Management – ninth edition, Prentice Hall
Project Management Institute (2004.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Project Management Institute

Za studente

Izvedba

ID 183377
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan