Popis predmeta

Opis predmeta

Osnovne strukture sustava automatizacije. Programirljivi logički kontroleri - arhitekture, programiranje i primjeri primjene. Samostalan rad s programirljivim logičkim kontrolerima - logičke funkcije. Komunikacije u sustavima automatizacije. Primjeri industrijskih komunikacijskih mreža i protokola. Komunikacijsko sučelje čovjeka i sustava upravljanja i SCADA programi. Osnovne strukture automatiziranih pogonskih sustava. Integracija pogonskih sustava u sustave automatizacije putem industrijskih komunikacijskih mreža. Standardi, kategorije i tipovi zaštitnih funkcija u automatizaciji.

Ishodi učenja

 1. objasniti osnovnu strukturu sustava automatizacije
 2. objasniti osnovnu strukturu programirljivih logičkih kontrolera
 3. riješiti zadatke sekvencijalnog upravljanja u sustavu automatizacije pisanjem odgovarajućih programa za programirljive logičke kontrolere
 4. objasniti osnovne strukture automatizacije pogonskih sustava
 5. integrirati pogonske sustave u sustav automatizacije povezan standardnim fieldbus komunikacijskim mrežama
 6. primijeniti zaštitne funkcije u automatizacijskim sustavima
 7. primijeniti konfiguracijske alate za izradu SCADA sustava u sustavu automatizacije
 8. razviti hijerarhijski sustav automatizacije temeljen na programirljivim logičkim kontrolerima, fieldbus komunikacijskim mrežama i SCADA sustavu za konkretne primjene

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Projektni zadatci

Laboratorij

Rad s programskim paketom za konfiguriranje i programiranje sustava automatizacije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 10 %
Kratke provjere znanja 0 % 3 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 45 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Student treba odraditi sve laboratorijske vježbe i sve seminare. Na usmenom ispitu postoji prag za prolaz i iznosi 50% odnosno 10 bodova.

Tjedni plan nastave

 1. Pregled sustava automatizacije, Topologije jednostavnih i složenih sustava automatizacije, Hijerarhijska organizacija sustava automatizacije, Elementi sustava automatizacije (aktivni i pasivni)
 2. Pregled razvoja programirljivih logičkih kontrolera (PLC), Osnovna sklopovska arhitektura PLC-a, PLC u sustavu automatizacije
 3. Sklopovska konfiguracija PLC-a, Operacijski sustav i obavljanje korisničkog programa u PLC-ima, Blokovi koda i standardizirani programski jezici za PLC-e
 4. Binarne i digitalne operacije u PLC-ima
 5. Funkcije. funkcijski blokovi i podatkovni blokovi
 6. Direktno i indirektno adresiranje
 7. Komunikacijske mreže između hijerarhijskih razina u sustavima automatizacije: zahtjevi. tipovi i topologije, Fieldbus mreže, Industrijski ethernet
 8. Međuispit
 9. Zahtjevi na sustave za nadgledanje. vođenje i prihvat podataka (SCADA) i njihove pripadne funkcionalnosti (tagovi. alarmi. recepture), Sklopovska i programska arhitektura SCADA sustava
 10. Topologije automatizacije pogonskih sustava, Moduli i sučelja PLC-ova prema pogonskim sustavima (digitalni. analogni. komunikacijski. senzorski moduli. itd.)
 11. Pregled industrijskih komunikacijskih protokola u pogonskim sustavima, Nadzor i dijagnostika automatiziranih pogonskih sustava
 12. Standardi i kategorije zaštitnih funkcija, Tipovi zaštitnih funkcija u automatizacijskim sustavima
 13. Ne drži se
 14. Ne drži se
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

D. Sumina (2013.), SIMATIC automatizacijski sustavi, Graphis, Zagreb
W. Bolton (2015.), Programmable Logic Controllers - 6th Edition, Elsevier
Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin (2010.), The Industrial Electronics Handbook - Industrial Communication Systems, Taylor and Francis Group
K. Tan, A. Putra (2011.), Drives and Control for Industrial Automation, Springer, 2011., Springer-Verlag
Stuart A. Boyer (2010.), SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition - Fourth Edition, International Society of Automation

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183443
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
22 Predavanja
26 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan

Ishodi učenja

 1. objasniti osnovnu strukturu sustava automatizacije
 2. objasniti osnovnu strukturu programirljivih logičkih kontrolera
 3. riješiti zadatke sekvencijalnog upravljanja u sustavu automatizacije pisanjem odgovarajućih programa za programirljive logičke kontrolere
 4. objasniti osnovne strukture automatizacije pogonskih sustava
 5. integrirati pogonske sustave u sustav automatizacije povezan standardnim fieldbus komunikacijskim mrežama
 6. primijeniti zaštitne funkcije u automatizacijskim sustavima
 7. primijeniti konfiguracijske alate za izradu SCADA sustava u sustavu automatizacije
 8. razviti hijerarhijski sustav automatizacije temeljen na programirljivim logičkim kontrolerima, fieldbus komunikacijskim mrežama i SCADA sustavu za konkretne primjene

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Projektni zadatci

Laboratorij

Rad s programskim paketom za konfiguriranje i programiranje sustava automatizacije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 10 %
Kratke provjere znanja 0 % 3 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 45 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Student treba odraditi sve laboratorijske vježbe i sve seminare. Na usmenom ispitu postoji prag za prolaz i iznosi 50% odnosno 10 bodova.

Tjedni plan nastave

 1. Pregled sustava automatizacije, Topologije jednostavnih i složenih sustava automatizacije, Hijerarhijska organizacija sustava automatizacije, Elementi sustava automatizacije (aktivni i pasivni)
 2. Pregled razvoja programirljivih logičkih kontrolera (PLC), Osnovna sklopovska arhitektura PLC-a, PLC u sustavu automatizacije
 3. Sklopovska konfiguracija PLC-a, Operacijski sustav i obavljanje korisničkog programa u PLC-ima, Blokovi koda i standardizirani programski jezici za PLC-e
 4. Binarne i digitalne operacije u PLC-ima
 5. Funkcije. funkcijski blokovi i podatkovni blokovi
 6. Direktno i indirektno adresiranje
 7. Komunikacijske mreže između hijerarhijskih razina u sustavima automatizacije: zahtjevi. tipovi i topologije, Fieldbus mreže, Industrijski ethernet
 8. Međuispit
 9. Zahtjevi na sustave za nadgledanje. vođenje i prihvat podataka (SCADA) i njihove pripadne funkcionalnosti (tagovi. alarmi. recepture), Sklopovska i programska arhitektura SCADA sustava
 10. Topologije automatizacije pogonskih sustava, Moduli i sučelja PLC-ova prema pogonskim sustavima (digitalni. analogni. komunikacijski. senzorski moduli. itd.)
 11. Pregled industrijskih komunikacijskih protokola u pogonskim sustavima, Nadzor i dijagnostika automatiziranih pogonskih sustava
 12. Standardi i kategorije zaštitnih funkcija, Tipovi zaštitnih funkcija u automatizacijskim sustavima
 13. Ne drži se
 14. Ne drži se
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

D. Sumina (2013.), SIMATIC automatizacijski sustavi, Graphis, Zagreb
W. Bolton (2015.), Programmable Logic Controllers - 6th Edition, Elsevier
Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin (2010.), The Industrial Electronics Handbook - Industrial Communication Systems, Taylor and Francis Group
K. Tan, A. Putra (2011.), Drives and Control for Industrial Automation, Springer, 2011., Springer-Verlag
Stuart A. Boyer (2010.), SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition - Fourth Edition, International Society of Automation

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183443
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
22 Predavanja
26 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan