Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava

Ishodi učenja

 1. objasniti gospodarske procese presudne za radiokomunikacijsku industriju
 2. definirati glavne alate praćenja poslovanja u radiokomunikacijskoj industriji
 3. objasniti postupke gospodarenja elektromagnetskim spektrom
 4. opisati postojeće legislativne postupke i dokumente
 5. procijeniti učinke EM polja na ljude
 6. opisati metode dozimetrije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u tri ciklusa u trajanju od 2 sata tjedno u Seminaru na Zavodu.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se održavati u tri ciklusa u trajanju od 1 sata tjedno u Seminaru na Zavodu.

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni pregled tržišta bežičnih komunikacija. Intelektualno vlasništvo u području bežičnih proizvoda i usluga. Prirodni monopoli.
 2. Struktura vlasništva i tržišno nadmetanje u području bežičnih komunikacija. Marketing bežičnih proizvoda i usluga. Financijski pokazatelji u području bežičnih proizvoda i usluga.
 3. Model tržišnog natjecanja. Spajanja. preuzimanja i strateška partnerstva. Tržišno pozicioniranje bežičnih proizvoda.
 4. Financijska snaga i perspektive rasta. Osnove organizacijskog ustroja u poduzećima koja se bave bežičnim komunikacijama. Osnove financija i računovodstva u poduzećima koja se bave bežičnim komunikacijama. Pitanja korporativnog upravljanja.
 5. Međuispit.
 6. Norme i propisi. Elektromagnetski smog.
 7. Dozimetrijske veličine ovisno o frekvencijskom području. Temeljna ograničenja i granične razine.
 8. Međuispit. Specifična apsorbirana snaga (izračun i mjerenja).
 9. Fantomi ljudskog tijela. Zaštita od izloženosti elektromagnetskim poljima.
 10. Međuispit.
 11. Ekspozimetrija. Dozimetrija.
 12. Biološki učinci. Numerička dozimetrija u bliskom i dalekom polju.
 13. Dielektrička svojstva biološkog materijala. Termoregulacija. Parametri izloženosti i skaliranje.
 14. Učinci izloženosti elektromagnetskim poljima (statička polja. ELF. MF i radiofrekvencijska polja). Utjecaj elektromagnetskih polja na ispitne organizme.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Krešimir Malarić, Dina Šimunić, Radovan Zentner (2016.), Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava,
Harald Gruber (2005.), The Economics of Mobile Telecommunications, Cambridge University Press
Damijan Miklavčič, BJon Klauenberg (2001.), Radio Frequency Radiation Dosimetry, Springer
Sol M. Michaelson, James C. Lin (1987.), Biological Effects and Health Implications of Radiofrequency Radiation, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 183483
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan