Ergonomija u računarstvu

Ishodi učenja

 1. prepoznati važnost normi i zakonskih rješenja u području ergonomije
 2. objasniti temeljna načela izgradnje korisničkih sučelja
 3. razlikovati ergonomske čimbenike pri radu na radnom mjestu s računalima
 4. prilagoditi korisnička sučelja s ciljem povećanja uporabivosti programskog rješenja
 5. analizirati moguće zdravstvene rizike na radnom mjestu s računalima
 6. prepoznati značaj i potrebu univerzalnog dizajna i različitosti korisnika ICT sustava
 7. analizirati potrebe korisnika s invaliditetom i prepoznati adekvatnu asistivnu tehnologiju za interakciju s računalom
 8. analizirati pristupačnost sjedišta weba
 9. dizajnirati pristupačna korisnička sučelja

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu ogranizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Seminari i radionice

Studentski seminari na odabrane teme.

Mješovito e-učenje

Vođeno istraživanje / projektni zadatak – samostalno, rezultat se prati i predaje u sklopu aktivnosti na e-kolegiju

Samostalni zadaci

Zadaci se studentima dijele na predavanjima i za promišljanje na temu predavanja.

Multimedija i mreža

Analiza višemedijskih sadržaja vezanih uz predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 15 % 50 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 30 % 10 % 30 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Ergonomija.
 2. Korisnički orijentirani dizajn.
 3. Korisnički orijentirani dizajn. Korisnička evaluacija.
 4. Korisnička evaluacija. Identifikacija i prioritizacija korisničkih prilagodbi.
 5. Dizajn korisničkog sučelja i grafičkog-korisničkog sučelja.
 6. Dizajn korisničkog sučelja i grafičkog-korisničkog sučelja.
 7. Nove tehnologije.
 8. Međuispit.
 9. Korisnička evaluacija.
 10. Dizajn pristupačnih korisničkih sučelja.
 11. Dizajn pristupačnih korisničkih sučelja.
 12. Dinamička prilagodba sadržaja usluge.
 13. Integracija prirodnih i pristupačnih korisničkih sučelja.
 14. Aplikacije za potpomognutu komunikaciju.
 15. Završni ispit. Aplikacije za potpomognutu komunikaciju.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Mikšić, Dragutin (1997.), Uvod u ergonomiju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Kroemer, Karl H. E; Grandjean, Etienne (2000.), Prilagođavanje rada čovjeku: ergonomski priručnik., Naklada Slap
Shneiderman, Ben; Plaisant, Catherine; Cohen, Maxine; Jacobs, Steven (2009.), Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Addison-Wesley
ICT-AAC (2014.), Katalog znanja o potpomognutoj komunikaciji, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektortehnike i računarstva

Izvedba

ID 183469
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan