Ergonomija u računarstvu

Opis predmeta

Uvod u područje ergonomije, prepoznavanje načela ergonomije u svakodnevnom životu u kontekstu radnih mjesta s naglaskom na radna mjesta s računalnom opremom. Analiza interakcija čovjeka i stroja, posebno interakcije čovjeka i računala. Analiza sposobnosti, ograničenja i zdravstvenih rizika korisnika. Definicija i razumijevanje pojma univerzalnog dizajna u svakodnevnom životu te njegova primjena za razvoj digitalnog inkluzivnog društva. Definicija i analiza pristupačnosti programskih rješenja za web i mobilne platforme. Definicija i konkretni primjeri asistivnih tehnologija te analiza mogućnosti novih tehnologija (,proširena i virtualna stvarnost, holografske tehnologije) kao asistivnih tehnologija. Upoznavanje s pojmom potpomognute komunikacije za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama i primjeri programskih rješenja za njezinu implementaciju. Predstavljanje multidisciplinarnih istraživanja u ovom području.

Ishodi učenja

 1. prepoznati važnost normi i zakonskih rješenja u području ergonomije
 2. objasniti temeljna načela izgradnje korisničkih sučelja
 3. razlikovati ergonomske čimbenike pri radu na radnom mjestu s računalima
 4. prilagoditi korisnička sučelja s ciljem povećanja uporabivosti programskog rješenja
 5. analizirati moguće zdravstvene rizike na radnom mjestu s računalima
 6. prepoznati značaj i potrebu univerzalnog dizajna i različitosti korisnika ICT sustava
 7. analizirati potrebe korisnika s invaliditetom i prepoznati adekvatnu asistivnu tehnologiju za interakciju s računalom
 8. analizirati pristupačnost sjedišta weba
 9. dizajnirati pristupačna korisnička sučelja

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu ogranizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Seminari i radionice

Serija praktičnih uradaka vezanih uz analizu i primjenu pojmova prezentiranih na predavanjima.

Mješovito e-učenje

Vođeno istraživanje / seminarski zadatak – samostalno, rezultat se prati i predaje u sklopu aktivnosti na e-kolegiju

Samostalni zadaci

Zadaci se studentima dodjeljuju na predavanjima za promišljanja na temu predavanja.

Multimedija i mreža

Analiza višemedijskih sadržaja vezanih uz predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 15 % 50 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 30 % 10 % 30 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u područje ergonomije
 2. Definicija ergonomije. Vrste ergonomije. Predmet proučavanja ergonomije.
 3. Sustav čovjek-stroj. Ergonomija računalne opreme.
 4. Interakcija čovjeka i računala. Uporabivost. Sposobnost i ograničenja korisnika.
 5. Zdravstveni rizici na radnom mjestu s računalnom opremom i kako ih spriječiti
 6. Ljudska osjetila. Načela i zakoni Gestalta te praktične primjene u oblikovanju korisničkih sučelja.
 7. Dizajn za sve / Univerzalni dizajn
 8. Međuispit
 9. Demografija korisnika u kontekstu digitalnih tehnologija
 10. Pristupačnost weba - inicijative, načela, smjernice, alati
 11. Metodologija za razvoj pristupačnog weba
 12. Istraživanja u području pristupačnosti i tehnološka rješenja za digitalno inkluzivno društvo
 13. Asistivne tehnologije
 14. Potpomognuta komunikacija i digitalna rješenja zasnovana na novim tehnologijama
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Mikšić, Dragutin (1997.), Uvod u ergonomiju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Kroemer, Karl H. E; Grandjean, Etienne (2000.), Prilagođavanje rada čovjeku: ergonomski priručnik., Naklada Slap
Shneiderman, Ben; Plaisant, Catherine; Cohen, Maxine; Jacobs, Steven (2009.), Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Addison-Wesley
ICT-AAC (2014.), Katalog znanja o potpomognutoj komunikaciji, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektortehnike i računarstva

Za studente

Izvedba

ID 183469
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
6 Seminar

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan