Ergonomija u računarstvu

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Uvod u područje ergonomije, prepoznavanje načela ergonomije u svakodnevnom životu u kontekstu radnih mjesta s naglaskom na radna mjesta s računalnom opremom. Analiza interakcija čovjeka i stroja, posebno interakcije čovjeka i računala. Analiza sposobnosti, ograničenja i zdravstvenih rizika korisnika. Definicija i razumijevanje pojma univerzalnog dizajna u svakodnevnom životu te njegova primjena za razvoj digitalnog inkluzivnog društva. Definicija i analiza pristupačnosti programskih rješenja za web i mobilne platforme. Definicija i konkretni primjeri asistivnih tehnologija te analiza mogućnosti novih tehnologija (,proširena i virtualna stvarnost, holografske tehnologije) kao asistivnih tehnologija. Upoznavanje s pojmom potpomognute komunikacije za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama i primjeri programskih rješenja za njezinu implementaciju. Predstavljanje multidisciplinarnih istraživanja u ovom području.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. prepoznati važnost normi i zakonskih rješenja u području ergonomije
 2. objasniti temeljna načela izgradnje korisničkih sučelja
 3. razlikovati ergonomske čimbenike pri radu na radnom mjestu s računalima
 4. prilagoditi korisnička sučelja s ciljem povećanja uporabivosti programskog rješenja
 5. analizirati moguće zdravstvene rizike na radnom mjestu s računalima
 6. prepoznati značaj i potrebu univerzalnog dizajna i različitosti korisnika ICT sustava
 7. analizirati potrebe korisnika s invaliditetom i prepoznati adekvatnu asistivnu tehnologiju za interakciju s računalom
 8. analizirati pristupačnost sjedišta weba
 9. dizajnirati pristupačna korisnička sučelja

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu ogranizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Seminari i radionice

Serija praktičnih uradaka vezanih uz analizu i primjenu pojmova prezentiranih na predavanjima.

Mješovito e-učenje

Vođeno istraživanje / seminarski zadatak – samostalno, rezultat se prati i predaje u sklopu aktivnosti na e-kolegiju

Samostalni zadaci

Zadaci se studentima dodjeljuju na predavanjima za promišljanja na temu predavanja.

Multimedija i mreža

Analiza višemedijskih sadržaja vezanih uz predavanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 15 % 50 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 30 % 10 % 30 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u područje ergonomije
 2. Definicija ergonomije. Vrste ergonomije. Predmet proučavanja ergonomije.
 3. Sustav čovjek-stroj. Ergonomija računalne opreme.
 4. Interakcija čovjeka i računala. Uporabivost. Sposobnost i ograničenja korisnika.
 5. Zdravstveni rizici na radnom mjestu s računalnom opremom i kako ih spriječiti
 6. Ljudska osjetila. Načela i zakoni Gestalta te praktične primjene u oblikovanju korisničkih sučelja.
 7. Dizajn za sve / Univerzalni dizajn
 8. Međuispit
 9. Demografija korisnika u kontekstu digitalnih tehnologija
 10. Pristupačnost weba - inicijative, načela, smjernice, alati
 11. Metodologija za razvoj pristupačnog weba
 12. Istraživanja u području pristupačnosti i tehnološka rješenja za digitalno inkluzivno društvo
 13. Asistivne tehnologije
 14. Potpomognuta komunikacija i digitalna rješenja zasnovana na novim tehnologijama
 15. Završni ispit

Literatura

Mikšić, Dragutin (1997.), Uvod u ergonomiju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Kroemer, Karl H. E; Grandjean, Etienne (2000.), Prilagođavanje rada čovjeku: ergonomski priručnik., Naklada Slap
Shneiderman, Ben; Plaisant, Catherine; Cohen, Maxine; Jacobs, Steven (2009.), Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, Addison-Wesley
ICT-AAC (2014.), Katalog znanja o potpomognutoj komunikaciji, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektortehnike i računarstva

Za studente

Izvedba

ID 183469
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
6 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan