Lokalne mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Definicija lokalne mreže. Protokolna arhitektura i topologije lokalnih mreža. Višestruki pristup mediju u lokalnim mrežama. Upravljanje višestrukim pristupom mediju. Standardi fizičkog sloja lokalnih mreža. Mrežni uređaji u lokalnim mrežama. Međusobno povezivanje lokalnih mreža. Virtualni LAN-ovi. Sigurnost u lokalnim mrežama. Upravljanje lokalnim mrežama. Performanse lokalnih mreža. Povezivanje lokalnih mrežama s privatnim i javnim mrežama. Programski upravljene mreže. Planiranje bežičnog LAN-a.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. imenovati osnovne pojmove loklanih mreža
 2. procijeniti bitne parametre lokalnih mreža
 3. riješiti problem vezan uz lokalne mreže
 4. povezati postojeće ideje i dati novo rješenje
 5. usporediti kvalitetu rješenja
 6. Izvesti jednostavni Bežični LAN.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju tjedno (2 sata).

Laboratorij

Laboratorijske vježbe održavaju se u tri ciklusa. Lab. vježbe: 1. Linux OS - umrežavanje 2. Virtualne lokalne mreže (VLANs) - Cisco alat Packet Tracer 3. Bežične lokalne mreže (WLANs)

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 32 % 25 % 32 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 25 %
Napomena / komentar

////

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u lokalne mreže
 2. Sloj podatkovne poveznice (DLL); Podsloj upravljanja logičkim linkom (LLC)
 3. Sloj podatkovne poveznice (DLL); Podsloj upravljanja pristupom prijenosnom mediju (MAC)
 4. 100 Mbit Ethernet (100-BASE)
 5. 1 Gbit i 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3z, IEEE 802.2ae)
 6. Povezivanje lokalnih mreža
 7. Komutatori (komutacija i usmjeravanje)
 8. Međuispit
 9. Virtualne lokalne mreže
 10. Virtualne lokalne mreže
 11. Bežične lokalne mreže
 12. Bežične lokalne mreže
 13. Protokol SNMP
 14. Programski upravljane mreže
 15. Završni ispit

Literatura

(.), M.S. Gast, 802.11 Wireless Networks, O'Reilly, 2005.,
(.), B. Hartpence, Packet Guide to Routing and Switching, O'Reilly,2011.,
(.), C.E. Spurgeon, J. Zimmerman, Ethernet - The Definitive Guide, O'Reilly,2014.,

Za studente

Izvedba

ID 183386
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
40 dovoljan