Uvod u računalno modeliranje u programskom jeziku Julia

Opis predmeta

Predmet služi za upoznavanje studenata s osnovama računalnog modeliranja i programskim jezikom Julia. Studente se upoznaje s osnovama izrade računalnog modela te analizom rezultata proračuna takvog modela. Julia je programski jezik koji je veoma prilagođen za računalno modeliranje i složene numeričke analize. Studente se osposobljava za rad s programskim jezikom Julia primjenom na realne probleme iz različitih domena (elektrotehnike, matematike, računarstva...) koji su pogodni za računalno modeliranje.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 4. semestar (4. semestar) Vještine - 4. semestra (4. semestar) Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 4. semestar (4. semestar) Vještine - 4. semestra (4. semestar) Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 220447
  Ljetni semestar
3 ECTS
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe