Optoelektronika

Ishodi učenja

 1. opisati princip rada sustava za prijenos informacija optičkim vlaknima
 2. opisati princip rada lasera i opisati kategorizirati tipove lasera u upotrebi za optičke komunikacije
 3. opisati načine modulacije svjetla i princip rada modulatora koji se koriste u optičkim komunikacijskim sustavima
 4. opisati princip rada i optičkih prijemnika i poluvodičkih fotodetektora
 5. opisati princip propagacije svjetlosnih signala na svjetlovodnom vlaknu
 6. opisati fenomene koji degradiraju transmisiju informacija u optičkim komunikacijama
 7. opisati primjenu optoelektronike u komunikacijskim i senzorskim sustavima

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Svojstva vala i čestica svjetlosti; Koherencija vala, interferometri; vođeni optički valovi, optička vlakna
 2. Svojstva vala i čestica svjetlosti; Koherencija vala, interferometri; vođeni optički valovi, optička vlakna
 3. Svojstva vala i čestica svjetlosti; Koherencija vala, interferometri; vođeni optički valovi, optička vlakna
 4. Svojstva poluvodiča, koncepti kvantne mehanike, spontane i stimulirane emisije
 5. Svojstva poluvodiča, koncepti kvantne mehanike, spontane i stimulirane emisije
 6. Direktni i indirektni poluvodiči, heterospojevi
 7. Poluvodički optički izvori, Laserske diode, LED i SLED diode
 8. Međuispit
 9. Poluvodički optički izvori, Laserske diode, LED i SLED diode
 10. Poluvodički optički izvori, Laserske diode, LED i SLED diode
 11. Elektrooptički, elektroapsorpcijski, akustooptički i magnetoptički modulatori
 12. Elektrooptički, elektroapsorpcijski, akustooptički i magnetoptički modulatori
 13. Poluvodički fotodetektori, PIN i lavinska fotodioda
 14. Poluvodički fotodetektori, PIN i lavinska fotodioda
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Skripta s predavanja,
(.), 1. B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics,
(.), 2. P. Bhattacharya, Semiconductor Optoelectronic Devices.,

Izvedba

ID 183438
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
26 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe