Optoelektronika

Ishodi učenja

 1. opisati princip rada sustava za prijenos informacija optičkim vlaknima
 2. opisati princip rada lasera i opisati kategorizirati tipove lasera u upotrebi za optičke komunikacije
 3. opisati načine modulacije svjetla i princip rada modulatora koji se koriste u optičkim komunikacijskim sustavima
 4. opisati princip rada i optičkih prijemnika i poluvodičkih fotodetektora
 5. opisati princip propagacije svjetlosnih signala na svjetlovodnom vlaknu
 6. opisati fenomene koji degradiraju transmisiju informacija u optičkim komunikacijama
 7. opisati primjenu optoelektronike u komunikacijskim i senzorskim sustavima

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Svojstva vala i čestica svjetlosti. Koherencija vala, interferometri. vođeni optički valovi, optička vlakna.
 2. Svojstva vala i čestica svjetlosti. Koherencija vala, interferometri. vođeni optički valovi, optička vlakna.
 3. Svojstva vala i čestica svjetlosti. Koherencija vala, interferometri. vođeni optički valovi, optička vlakna.
 4. Svojstva poluvodiča, koncepti kvantne mehanike, spontane i stimulirane emisije.
 5. Svojstva poluvodiča, koncepti kvantne mehanike, spontane i stimulirane emisije.
 6. Direktni i indirektni poluvodiči, heterospojevi.
 7. Poluvodički optički izvori, Laserske diode, LED i SLED diode.
 8. Međuispit.
 9. Poluvodički optički izvori, Laserske diode, LED i SLED diode.
 10. Poluvodički optički izvori, Laserske diode, LED i SLED diode.
 11. Elektrooptički, elektroapsorpcijski, akustooptički i magnetoptički modulatori.
 12. Elektrooptički, elektroapsorpcijski, akustooptički i magnetoptički modulatori.
 13. Poluvodički fotodetektori, PIN i lavinska fotodioda.
 14. Poluvodički fotodetektori, PIN i lavinska fotodioda.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Skripta s predavanja,
(.), 1. B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics,
(.), 2. P. Bhattacharya, Semiconductor Optoelectronic Devices.,

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183438
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
26 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan