Energija i društveno-gospodarski razvoj

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Povijest korištenja energije. Struktura potrošnje energenata. Poveznica između energetske intenzivnosti i gospodarskog razvoja. Utjecaj strukture potrošnje energenata na društvo i gospodarstvo. Uloga energenata u pojedinim sektorima ljudskog djelovanja. Energetsko povezivanje različitih sektora temeljem korištenja više dostupnih energenata. Energetska tranzicija. Energetska sigurnost, lokalno i globalno. Energetska neovisnost države ili regije. Strategije Europske unije u području energetike i klime i hrvatski NECP.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti promjene u obrascu korištenja energenata tijekom povijesti.
 2. Objasniti vezu između energetske intenzivnosti i gospodarskog razvoja.
 3. Razumjeti komplementarne i suplementarne odnose između energenata.
 4. Objasniti značaj pojedinih energenata u najvažnijim sektorima.
 5. Razumjeti koncept energetskog povezivanja različitih sektora.
 6. Objasniti proces energetske tranzicije.
 7. Razumjeti utjecaj energetske tranzicije na gospodarstvo i društvo.
 8. Objasniti temelje organizacije i funkcioniranja strategije Europske unije u području energetike i klime i hrvatski NECP.

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadržava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterecenje od 2 sata.

Seminari i radionice

Kroz rad na seminaru studenti će opisati rezultate samostalnog istraživanja temeljem zadane teme.

Mješovito e-učenje

Potencijalno putem Moodle sustava

Samostalni zadaci

Putem seminara i kratki zadaci na nastvi

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 25 % 50 % 25 %
Međuispit: Pismeni 45 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 45 % 29 %
Ispit: Pismeni 50 % 75 %

Tjedni plan nastave

 1. Korištenje energije kroz povijest i prateći razvoj civilizacije.
 2. Prikaz povijesne statistike korištenja energenata.
 3. Projekcije korištenja energenata u budućnosti, općenito.
 4. Veza između energetske intenzivnosti i gospodarskog razvoja zemlje, regije i društva općenito.
 5. Razvoj prometne infrastrukture temeljen na razvoju tehnologija za korištenje energetskih resursa.
 6. Industrijska revolucija i veza s energetikom.
 7. Korištenje energenata u javnom i uslužnom sektoru, industriji te sektoru kućanstava.
 8. Međuispit.
 9. Povijesni trend promjene energetskog miksa u elektroenergetskom sektoru.
 10. Javnost i nuklearna energija i radioaktivnost.
 11. Uloga energenata u ostalim sektorima i energetsko povezivanje različitih sektora.
 12. Energetska tranzicija i utjecaj na gospodarstvo i društvo.
 13. Energetska sigurnost i neovisnost.
 14. Strategije Europske unije u području energetike i klime i hrvatski NECP.
 15. Završni ispit.

Literatura

MINGOR (2021.), Energija u Republici Hrvatskoj, MINGOR
BP (2022.), Statistical Review of World Energy; Energy Outlook, BP
IEA (2022.), World Energy Outlook, IEA
Dahl, Carol A. (2008.), Međunarodna tržišta energije, Kigen
De Paoli, Luigi (2007.), Ekonomija i politika proizvodnje električne energije : razlozi i kriteriji javne potpore obnovljivim izvorima energije i Protokol iz Kyota, Kigen
Feretić, Danilo et. (2000.), Elektrane i okoliš, Element,
Hughes, Barry B. (1985.), Energy in the global arena : actors, values, policies and futures, Duke University Press, Durham
Gelo, Tomislav (2010.), Makroekonomika energetskog tržišta, Politička kultura

Za studente

Izvedba

ID 240764
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan