Elementi sustava automatizacije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Nositelji

Prof. dr. sc.
Zdenko Kovačić

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Vrste i karakteristike osjetila procesnih veličina. Pretvornici signala. Vrste i karakteristike izvršnih članova. Pneumatski, hidraulički i električki motori. Regulacijski ventili. Modeliranje električkih motora (istosmjerni, sinkroni, asinkroni, koračni). Modeliranje električkih pojačala snage (tiristorska, tranzistorska). Kaskadni sustavi upravljanja slijednim sustavima. Metode sinteze PI regulatora. Koncept prediktivnog upravljanja. Karakteristike slijednih sustava. Oblikovanje reference. Estimacija tereta i kompenzacija. Koncept adaptivnog i robusnog upravljanja slijednim sustavima.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
(5. semestar)

Ishodi učenja

 1. Identificirati osnovne strukture sustava upravljanja
 2. Poznavati statičke i dinamičke karakteristike elemenata
 3. Poznavati standarde koji se primjenjuju
 4. Primjenjivati metode za obradbu i prijenos mjernih signala
 5. Razumjeti sličnosti i razlike tehnološki rezličitih izvršnih članova
 6. Primjenjivati metode sinteze PI regulatora

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u obliku pisanja i tumačenja gradiva na ploči, korištenjem Power point slajdova i multimedijskih sadržaja. Također se daju brojni primjeri iz inženjerske prakse.

Samostalni zadaci

Studenti dobivaju tematski zadatak vezan uz konkretne elemente sustava automatizacije koji uključuje istraživanje izvora na Internetu (web projekt).

Multimedija i mreža

Studentima se prikazuju snimljeni obrazovni filmovi koji govore o pojedinim elementima sustava automatizacije koje trenutno ne mogu sresti uživo u Laboratoriju.

Laboratorij

U laboratoriju za koji je nabavljena nova laboratorijska oprema, studenti rade na dva ciklusa vježbi s pneumatskim elementima, senzorima i laboratorijskim maketama reguliranog istosmjernog elektromotornog pogona.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 18 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 51 % 60 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Temperatura. svjetlost. ionizirajuće zračenje. položaj. pomak. brzina. ubrzanje. naprezanje. sila. tlak. protok. razina. vlažnost. mokrina
 2. Temperatura. svjetlost. ionizirajuće zračenje. položaj. pomak. brzina. ubrzanje. naprezanje. sila. tlak. protok. razina. vlažnost. mokrina
 3. Elektromagneski. elektrokemijski. biosenzori
 4. Pneumatski pretvornici, Električni pretvornici, P/E pretvornici, E/P pretvornici
 5. Značajke aktuatora i motora, Pneumatski aktuatori
 6. Hidraulični aktuatori, Regulacijski ventili
 7. Električni aktuatori (istosmjerni elektromotori, izmjenični elektromotori, sinkroni strojevi, koračni motori), Modeliranje elektromotora
 8. Međuispit
 9. Modeliranje elektromotora
 10. Modeliranje električnih pojačala, Statičke i dinamičke karakteristike elektromehaničkih sustava
 11. Upravljanje (P, PI, PD, PID) strujnim, brzinskim i pozicijskim petljama. Kaskadno upravljanje, Sinteza PI upravljanja (tehnički i simetrički optimum)
 12. Unaprijedno upravljanje, Karakteristike servo sustava, Podešavanje upravljačke reference u servo sustavima
 13. Estimacija i kompenzacija opterećenja, Estimacija poremećajnih veličina (opterećenja, trenja)
 14. Estimacija poremećajnih veličina (opterećenja, trenja), Adaptivno i robusno upravljanje servo sustavima
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Elementi sustava automatizacije - Bilješke za predavanja / Control System Elements – Lecture notes; Z. Kovačić, S. Bogdan; Zavod za APR, FER Zagreb.; 2014,
(.), Sensors and Actuators – Control System Instrumentation; Clarence W. de Silva; CRC Press; 2007; ISBN: 9781420044843,
(.), Control Techniques Drives and Controls Handbook; Bill Drury; The Institution of Engineering and Technology, London, UK; 2009; ISBN: 0852967934,
(.), Instrument Engineers' Handbook, Fourth Edition, Volume One; Bela G. Liptak; CRC Press; 2003; ISBN: 1420064029,
(.), Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition; John G. Webster, Halit Eren; CRC Press; 2014; ISBN: 9781439848883,

Za studente

Izvedba

ID 183439
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
14 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

91 izvrstan
81 vrlo dobar
61 dobar
51 dovoljan