Uvod u projektiranje sustava s mješovitim signalom na razini integriranih sklopova

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Uvod u sustave s mješovitim signalom na razini integriranih sklopova i zahtjeve na njihovo električko ponašanje. Alati i proces projektiranja analognih integriranih sklopova u sustavima s mješovitim signalom. Projektiranje analognih integriranih blokova. Alati i proces projektiranja digitalnih integriranih sklopova u sustavima s mješovitim signalom. Projektiranje digitalnih integriranih blokova. Povezivanje analognih i digitalnih integriranih sklopova i blokova te njihova simulacija na računalu. Verifikacija sustava s mješovitim signalom.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Povezati tehnološku realizaciju sklopova i sustava s mješovitim signalom sa zahtjevima na njihove električke karakteristike
 2. Objasniti projektiranje robusnih analognih i digitalnih blokova u sustavima s mješovitim signalom
 3. Objasniti korištenje modernih alata za projektiranje i analizu sustava s mješovitim signalom

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci kroz seminar

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Seminar/Projekt 0 % 8 % 0 % 8 %
Međuispit: Pismeni 0 % 50 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u sustave i zahtjeve integriranih sklopova s mješovitim signalom
 2. Alati za dizajn ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova i tok dizajna analognih podsustava
 3. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova
 4. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova
 5. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova
 6. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova
 7. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova
 8. Međuispit
 9. Alati za digitalni dizajn i tok dizajna podsustava digitalnih integriranih sklopova
 10. Elementi digitalnih integriranih sklopova
 11. Dizajn podsustava digitalnih integriranih sklopova
 12. Dizajn podsustava digitalnih integriranih sklopova
 13. Povezivanje analognih i digitalnih podsustava integriranih sklopova i kosimulacija
 14. Verifikacija sustava integriranih sklopova s mješovitim signalom
 15. Završni ispit

Literatura

(.), R. Jacob Baker, CMOS: Mixed-Signal Circuit Design, Second Edition, 2008,
(.), A.S. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press, 2011,
(.), R.C. Jaeger, T.N. Blalock, Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill, 2011,

Za studente

Izvedba

ID 183487
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan