Umjetnost novih medija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Nositelji

Prof. dr. sc.
Aleksandar Battista Ilić

Opis predmeta

Predmet je fokusiran na osposobljavanje studenata za koncipiranje i realizaciju vlastitih projekata. U njemu se obrađuju umjetnički, kulturalni i socijalni alati, te stručno obrazovanje i izmjena znanja na području multimedijalne i multidisciplinarne umjetnosti i kulture u koju se uključuju interaktivni, društveno aktivni, konceptualni i eksperimentalni aspekti umjetnosti, koji se odnose na: 1. nove medije, nove tehnologije i komunikaciju te njihovu međusobnu povezanost 2. interdisciplinarnost između umjetnosti, kulture i drugih oblika društvenog i znanstvenog djelovanja 3. nove umjetničke prakse, konceptualni mediji i performans 4. digitalni film i digitalna koncepcija 5. participativnost, interaktivnost, procesualnost, otvorene oblike suradnje, umrežavanje 6. nove društvene oblike kulturnog djelovanja i nove kulturne prakse

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. identificirati nove medije, nove tehnologije i komunikaciju te njihovu međusobnu povezanost
 2. razlikovati interdisciplinarnost između umjetnosti, kulture i drugih oblika društvenog i znanstvenog djelovanja
 3. identificirati nove umjetničke prakse, konceptualni mediji i performans
 4. razlikovati digitalni film i digitalnu koncepcija
 5. primijeniti participativnost, interaktivnost, procesualnost, otvorene oblike suradnje, umrežavanje
 6. izdvojiti nove društvene oblike kulturnog djelovanja i nove kulturne prakse

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Ljudska percepcija, Socijalni format, Vizualne komunikacije, Razvoj ideje
 2. Ljudska percepcija, Socijalni format, Vizualne komunikacije, Razvoj ideje
 3. Ljudska percepcija, Socijalni format, Vizualne komunikacije, Razvoj ideje
 4. Ljudska percepcija, Socijalni format, Vizualne komunikacije, Razvoj ideje
 5. Ljudska percepcija, Socijalni format, Vizualne komunikacije, Razvoj ideje
 6. Ljudska percepcija, Socijalni format, Vizualne komunikacije, Razvoj ideje
 7. Ljudska percepcija, Socijalni format, Vizualne komunikacije, Razvoj ideje
 8. Međuispit
 9. Sinopsis, Razvoj umjetničke gest, Komunikacija, Prezentacija ideje
 10. Sinopsis, Razvoj umjetničke gest, Komunikacija, Prezentacija ideje
 11. Sinopsis, Razvoj umjetničke gest, Komunikacija, Prezentacija ideje
 12. Sinopsis, Razvoj umjetničke gest, Komunikacija, Prezentacija ideje
 13. Sinopsis, Razvoj umjetničke gest, Komunikacija, Prezentacija ideje
 14. Sinopsis, Razvoj umjetničke gest, Komunikacija, Prezentacija ideje
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Readeri, odabrani tekstovi iz literature, stručnih časopisa i predavanja koja tematiziraju pojedina područja koja se obrađuju.,

Za studente

Izvedba

ID 183407
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe