Osnove elektronike

Opis predmeta

Uvod. Osnovna svojstva i parametri analognih i digitalnih sklopova. Električka svojstva poluvodiča, tipovi nosilaca, vođenje struje u poluvodičima. pn i Schottkyjeva dioda. Osnovni diodni sklopovi u analognoj i impulsnoj elektronici (ispravljači, stabilizatori, ograničivači). MOS struktura i MOSFET. Ostale vrste FET-ova. Osnovni spojevi pojačala s FET-ovima. Osnovni CMOS logički sklopovi (invertor, NI i NILI sklopovi, bistabil). Bipolarni tranzistor. Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim tranzistorima. Diferencijsko pojačalo. Bipolarna tranzistorska sklopka. ECL logički sklopovi. Svojstva idealnog i parametri realnog operacijskog pojačala. Osnovni spojevi s operacijskim pojačalima u analognoj i digitalnoj elektronici (pojačala, multivibratori, generatori pilastog napona). Primjena računala u analizi elektroničkih sklopova.

Ishodi učenja

 1. objasniti rad osnovnih poluvodičkih elemenata
 2. analizirati osnovne spojeve pojačala
 3. usporediti izvedbe pojačala s različitim elementima
 4. analizirati CMOS logičke sklopove
 5. primijeniti operacijsko pojačalo u analognim i digitalnim sklopovima
 6. analizirati elektroničke sklopova primjenom elektroničkih računala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 44 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 44 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 38 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Primjene i važnost elektronike, Uvod u pojačala (pojačanje. ulazni i izlazni otpor)
 2. Uvod u digitalnu elektroniku, Intrinzični i ekstrinzični poluvodiči, Koncentracije nosilaca. elektroni i šupljine
 3. Vođenje struje u poluvodičima (driftna i difuzijska struja), Princip rada, Električke karakteristike
 4. Nadomjesni model za mali signal, Optoelektronički elementi, Osnovni ispravljački sklopovi
 5. Struktura i princip rada MOSFET-a i JFET-a, Električke karakteristike
 6. Električke karakteristike, Nadomjesni model za mali signal
 7. Postavljanje i stabilizacija radne točke, Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod
 8. Međuispit
 9. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala, Računanje hoda izlaznog napona
 10. Struktura i princip rada bipolarnog tranzistora, Električke karakteristike, Nadomjesni model za mali signal
 11. Postavljanje i stabilizacija radne točke, Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala, Računanje hoda izlaznog napona
 12. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor, CMOS invertor, Kombinacijski CMOS sklopovi, Sekvencijski CMOS sklopovi
 13. Invertori s bipolarnim tranzistorima, Strujna sklopka s bipolarnim tranzistorom i osnovni ECL sklop, Karakteristike idealnog operacijskog pojačala
 14. Osnovne izvedbe pojačala. integrator. derivator, Diferencijsko i instrumentacijsko pojačalo, Komparatori i multivibratori
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić, Elektronika 1, Fakutet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta, 2016, FER
Adel S. Sedra, Kenneth Carless Smith (1998.), Microelectronic Circuits, New York : Oxford University Press
Richard Jaeger, Travis Blalock (2015.), Microelectronic Circuit Design, McGraw-Hill Higher Education

Za studente

Izvedba

ID 183373
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan