Osnove elektronike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Uvod. Osnovna svojstva i parametri analognih i digitalnih sklopova. Električka svojstva poluvodiča, tipovi nosilaca, vođenje struje u poluvodičima. pn i Schottkyjeva dioda. Osnovni diodni sklopovi u analognoj i impulsnoj elektronici (ispravljači, stabilizatori, ograničivači). MOS struktura i MOSFET. Ostale vrste FET-ova. Osnovni spojevi pojačala s FET-ovima. Osnovni CMOS logički sklopovi (invertor, NI i NILI sklopovi, bistabil). Bipolarni tranzistor. Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim tranzistorima. Diferencijsko pojačalo. Bipolarna tranzistorska sklopka. ECL logički sklopovi. Svojstva idealnog i parametri realnog operacijskog pojačala. Osnovni spojevi s operacijskim pojačalima u analognoj i digitalnoj elektronici (pojačala, multivibratori, generatori pilastog napona). Primjena računala u analizi elektroničkih sklopova.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti rad osnovnih poluvodičkih elemenata
 2. analizirati osnovne spojeve pojačala
 3. usporediti izvedbe pojačala s različitim elementima
 4. analizirati CMOS logičke sklopove
 5. primijeniti operacijsko pojačalo u analognim i digitalnim sklopovima
 6. analizirati elektroničke sklopova primjenom elektroničkih računala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 44 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 44 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 38 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Primjene i važnost elektronike, Uvod u pojačala (pojačanje. ulazni i izlazni otpor)
 2. Uvod u digitalnu elektroniku, Intrinzični i ekstrinzični poluvodiči, Koncentracije nosilaca. elektroni i šupljine
 3. Vođenje struje u poluvodičima (driftna i difuzijska struja), Princip rada, Električke karakteristike
 4. Nadomjesni model za mali signal, Optoelektronički elementi, Osnovni ispravljački sklopovi
 5. Struktura i princip rada MOSFET-a i JFET-a, Električke karakteristike
 6. Električke karakteristike, Nadomjesni model za mali signal
 7. Postavljanje i stabilizacija radne točke, Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod
 8. Međuispit
 9. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala, Računanje hoda izlaznog napona
 10. Struktura i princip rada bipolarnog tranzistora, Električke karakteristike, Nadomjesni model za mali signal
 11. Postavljanje i stabilizacija radne točke, Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala, Računanje hoda izlaznog napona
 12. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor, CMOS invertor, Kombinacijski CMOS sklopovi, Sekvencijski CMOS sklopovi
 13. Invertori s bipolarnim tranzistorima, Strujna sklopka s bipolarnim tranzistorom i osnovni ECL sklop, Karakteristike idealnog operacijskog pojačala
 14. Osnovne izvedbe pojačala. integrator. derivator, Diferencijsko i instrumentacijsko pojačalo, Komparatori i multivibratori
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić, Elektronika 1, Fakutet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta, 2016, FER
Adel S. Sedra, Kenneth Carless Smith (1998.), Microelectronic Circuits, New York : Oxford University Press
Richard Jaeger, Travis Blalock (2015.), Microelectronic Circuit Design, McGraw-Hill Higher Education

Za studente

Izvedba

ID 183373
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan