Osnove elektronike

Ishodi učenja

 1. objasniti rad osnovnih poluvodičkih elemenata
 2. analizirati osnovne spojeve pojačala
 3. usporediti izvedbe pojačala s različitim elementima
 4. analizirati CMOS logičke sklopove
 5. primijeniti operacijsko pojačalo u analognim i digitalnim sklopovima
 6. analizirati elektroničke sklopova primjenom elektroničkih računala

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Primjene i važnost elektronike, Uvod u pojačala (pojačanje. ulazni i izlazni otpor)
 2. Uvod u digitalnu elektroniku, Intrinzični i ekstrinzični poluvodiči, Koncentracije nosilaca. elektroni i šupljine
 3. Vođenje struje u poluvodičima (driftna i difuzijska struja), Princip rada, Električke karakteristike
 4. Nadomjesni model za mali signal, Optoelektronički elementi, Osnovni ispravljački sklopovi
 5. Struktura i princip rada MOSFET-a i JFET-a, Električke karakteristike
 6. Električke karakteristike, Nadomjesni model za mali signal
 7. Postavljanje i stabilizacija radne točke, Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod
 8. Međuispit
 9. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala, Računanje hoda izlaznog napona
 10. Struktura i princip rada bipolarnog tranzistora, Električke karakteristike, Nadomjesni model za mali signal
 11. Postavljanje i stabilizacija radne točke, Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor, Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala, Računanje hoda izlaznog napona
 12. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor, CMOS invertor, Kombinacijski CMOS sklopovi, Sekvencijski CMOS sklopovi
 13. Invertori s bipolarnim tranzistorima, Strujna sklopka s bipolarnim tranzistorom i osnovni ECL sklop, Karakteristike idealnog operacijskog pojačala
 14. Osnovne izvedbe pojačala. integrator. derivator, Diferencijsko i instrumentacijsko pojačalo, Komparatori i multivibratori
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić, Elektronika 1, Fakutet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta, 2016,
(.), A.S. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press, 2011,
(.), R.C. Jaeger, T.N. Blalock, Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill, 2011,

Izvedba

ID 183373
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe