Osnove elektronike

Ishodi učenja

 1. objasniti rad osnovnih poluvodičkih elemenata
 2. analizirati osnovne spojeve pojačala
 3. usporediti izvedbe pojačala s različitim elementima
 4. analizirati CMOS logičke sklopove
 5. primijeniti operacijsko pojačalo u analognim i digitalnim sklopovima
 6. analizirati elektroničke sklopova primjenom elektroničkih računala

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 44 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 44 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 38 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Primjene i važnost elektronike. Uvod u pojačala (pojačanje. ulazni i izlazni otpor).
 2. Uvod u digitalnu elektroniku. Intrinzični i ekstrinzični poluvodiči. Koncentracije nosilaca. elektroni i šupljine.
 3. Vođenje struje u poluvodičima (driftna i difuzijska struja). Princip rada. Električke karakteristike.
 4. Nadomjesni model za mali signal. Optoelektronički elementi. Osnovni ispravljački sklopovi.
 5. Struktura i princip rada MOSFET-a i JFET-a. Električke karakteristike.
 6. Električke karakteristike. Nadomjesni model za mali signal.
 7. Postavljanje i stabilizacija radne točke. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod.
 8. Međuispit.
 9. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički uvod. zajednička upravljačka elektroda. zajednički odvod. Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala. Računanje hoda izlaznog napona.
 10. Struktura i princip rada bipolarnog tranzistora. Električke karakteristike. Nadomjesni model za mali signal.
 11. Postavljanje i stabilizacija radne točke. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor. Računanje pojačanja. ulaznih i izlaznih otpora osnovnih konfiguracija pojačala. Računanje hoda izlaznog napona.
 12. Osnovne konfiguracije pojačala: zajednički emiter. zajednička baza. zajednički kolektor. CMOS invertor. Kombinacijski CMOS sklopovi. Sekvencijski CMOS sklopovi.
 13. Invertori s bipolarnim tranzistorima. Strujna sklopka s bipolarnim tranzistorom i osnovni ECL sklop. Karakteristike idealnog operacijskog pojačala.
 14. Osnovne izvedbe pojačala. integrator. derivator. Diferencijsko i instrumentacijsko pojačalo. Komparatori i multivibratori.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Ž. Butković, J. Divković-Pukšec, A. Barić, Elektronika 1, Fakutet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta, 2016, FER
Adel S. Sedra, Kenneth Carless Smith (1998.), Microelectronic Circuits, New York : Oxford University Press
Richard Jaeger, Travis Blalock (2015.), Microelectronic Circuit Design, McGraw-Hill Higher Education

Za studente

Izvedba

ID 183373
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan