Buka i vibracije u okolišu

Ishodi učenja

 1. razlikovati različite indikatore zvuka i vibracija temeljenih na razini zvučnog tlaka, intenziteta i snage te razini vibracija
 2. objasniti mehanizme nastanka mehaničkih vibracija te temeljne principe njihovog smanjivanja
 3. izračunati mjere za zaštitu od buke u zatvorenim i otvorenim prostorima
 4. koristiti mjerne uređaje za mjerenje razina buke i vibracija
 5. primijeniti karte buke i druge indikatore za procjenu razina imisije i ocjenu zvučnih okoliša
 6. primijeniti zakone i pravilnike iz područja zaštite od buke i vibracija za određivanje utjecaja na ljude

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Indikatori buke
 2. Metode zaštite od buke
 3. Izolacija od zrakom nošene buke; izolacija od udarne buke
 4. Zvučne barijere
 5. Karte buke
 6. Zvuk u cijevima i kanalima
 7. Mjerni mikrofoni
 8. Međuispit
 9. Norme i propisi, Osobna zaštita od buke
 10. Napredna kontrola buke u jednokanalnim i višekanalnim sustavima, Kontrolni sustavi s povratnom vezom
 11. Sustavi s jednim stupnjem slobode, Sustavi s više stupnjeva slobode
 12. Karakteristike i parametri vibracija, Metode prigušenja vibracija
 13. Mjerni akcelerometri
 14. Vibracije šaka-ruka; vibracije cijelog tijela, Norme i propisi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

Domitrović, Hrvoje; Jambrošić, Kristian; Petošić, Antonio (2015.), Prijenos zvuka, Element
Tihomil Jelaković (1978.), Zvuk, sluh, arhitektonska akustika, Školska knjiga
Malcolm J. Crocker (2007.), Handbook of Noise and Vibration Control, John Wiley & Sons
David A. Bies, Colin Hansen, Carl Howard (2017.), Engineering Noise Control, Fifth Edition, CRC Press

Izvedba

ID 183413
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan