Razvoj primijenjene programske potpore

Opis predmeta

Razrađuju se koncepti programskog inženjerstva i njihova primjena na razvoj programske potpore za krajnjeg korisnika. Obrađuju se elementi inženjerstva zahtjeva, oblikovanje i ugradnja programskih komponenti za različite tipove aplikacija, tehnike programiranja, dokumentiranje, uvođenje i održavanje aplikacija.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razvoj složenih interaktivnih aplikacija, naročito onih nad bazom podataka. Studentima se prenose znanja potrebna za uspješno oblikovanje, razvoj i primjenu programske potpore. Studenti će biti sposobni formulirati zahtjeve na aplikaciju te na temelju njih razviti, ugraditi i održavati kvalitetnu programsku potporu za različite arhitekture sustava.

Ishodi učenja

 1. razlikovati i definirati životni ciklus projekta
 2. reproducirati prikladne tehnike programiranja
 3. koristiti razvojne alate i pomagala za podršku radu u grupi
 4. identificirati zahtjeve na programsku potporu
 5. dizajnirati i kreirati komponente programske potpore
 6. proizvesti korisničku i programsku dokumentaciju
 7. analizirati zahtjeve korisnika
 8. razlikovati ključne koncepte softverske arhitekture

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se provode u dva ciklusa. Prvi ciklus sadrži 7 tjedana predavanja a drugi ciklus 6 tjedana predavanja, s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Provjere znanja

Provjere znanja obuhvaćaju međuispit, završni ipit te kratke testove na računalu.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe izvode se u tjednima predavanja, jedan sat tjedno.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u svim tjednima osim tjedana ispita.

Ostalo

Domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 15 % 50 % 15 %
Kratke provjere znanja 50 % 30 % 50 % 30 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove programskog inženjerstva. Životni ciklus razvoja programske podrške.
 2. Definiranje projekta. Plan projekta.
 3. Specifikacija zahtjeva. Osnove objedinjenog jezika za modeliranje (UML).
 4. Standardi kodiranja. Tehnike programiranja.
 5. Grafičko korisničko sučelje.
 6. Povezivanje s bazama podataka.
 7. Objektno-relacijsko preslikavanje.
 8. Provjera znanja.
 9. Arhitekture programske potpore.
 10. Višeslojne aplikacije.
 11. Univerzalni i samoprilagodljivi programski moduli. Oblikovanje izvješća.
 12. Web aplikacije.
 13. Servisno orijentirana arhitektura.
 14. Interaktivne pomoć i programska dokumentacija. Isporuka aplikacija.
 15. Završna provjera znanja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
(6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Roger S. Pressman (2009.), Software engineering: A Practitioner`s Approach;, McGraw-Hill Science
Ian Sommerville (2010.), Software engineering, Addison Wesley
Steve McConnell (2004.), Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press
Stephen R Schach (2010.), Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGraw-Hill Science
Andrew Troelsen (2010.), Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform, Apress

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34283
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan