Razvoj primijenjene programske potpore

Opis predmeta

Razrađuju se koncepti programskog inženjerstva i njihova primjena na razvoj programske potpore za krajnjeg korisnika. Obrađuju se elementi inženjerstva zahtjeva, oblikovanje i ugradnja programskih komponenti za različite tipove aplikacija, tehnike programiranja, dokumentiranje, uvođenje i održavanje aplikacija.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati i definirati životni ciklus projekta
 2. Reproducirati prikladne tehnike programiranja
 3. Koristiti razvojne alate i pomagala za podršku radu u grupi
 4. Identificirati zahtjeve na programsku potporu
 5. Dizajnirati i kreirati komponente programske potpore
 6. Proizvesti korisničku i programsku dokumentaciju
 7. Analizirati zahtjeve korisnika
 8. Razlikovati ključne koncepte softverske arhitekture

Oblici nastave

Predavanja

popraćena materijalima i prezentacijom stavljenom na web-stranicu predmeta

Samostalni zadaci

dizajn i implementacija programskih rješenja prema prikupljenim zahtjevima

Laboratorij

demonstracija programskih rješenja i alata

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 60 % 50 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove programskog inženjerstva. Životni ciklus razvoja programske potpore. Planiranje projekta.
 2. Vrste zahtjeva i specifikacija zahtjeva. Upravljanje konfiguracijom. Alati za kontrolu verzija softvera. Programska okruženja za automatizaciju pojedinih procesa konstrukcije programa
 3. Aplikacijski okviri. Kratki pregled posebnosti platforme .NET i C#-a.
 4. Načela sigurnog dizajna i sigurnog programiranja. Obrambeno programiranje. Strategije otklanjanja pogrešaka. Konfiguracijske datoteke i praćenje traga rada.
 5. Programski pristup bazi podataka i objektno-relacijsko preslikavanje.
 6. Izrada jednostavne web-aplikacije s podrškom za CRUD (Create, Read, Update, Delete) operacije. Podjela uloga: model. pogled. upravljač. Tablični prikaz podataka s podrškom za sortiranje i straničenje.
 7. Izrada jednostavne web-aplikacije s podrškom za CRUD (Create, Read, Update, Delete) operacije. Obrada događaja i tehnike validacije podataka.
 8. Međuispit
 9. Implementacija tipičnih odnosa i operacija s podacima : filtriranje, sortiranje, straničenje, specijalizacija i generalizacija, primjer zaglavlje-stavke.
 10. Implementacija tipičnih odnosa i operacija s podacima : filtriranje, sortiranje, straničenje, specijalizacija i generalizacija, primjer zaglavlje-stavke.
 11. Refleksija. Testiranje.
 12. Ponovno korištenje softvera. Web-servisi.
 13. Ponovno korištenje softvera. Web-servisi.
 14. Uslojavanje aplikacije. Jednostavno refaktoriranje. Koncept odvajanja upita i naredbi (CQS - Command Query Separation).
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
(5. semestar)

Literatura

(.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,
Roger Pressman, Bruce Maxim (2014.), Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Education
Ian Sommerville (2015.), Software Engineering, Pearson
Steve McConnell (2004.), Code Complete, Pearson Education
Stephen Schach (2010.), Object-Oriented and Classical Software Engineering, McGraw-Hill Education
Andrew Troelsen, Philip Japikse (2022.), Pro C# 10 with .NET 6, Apress
Robert C. Martin (2008.), Clean Code, Pearson Education
Robert C. Martin (2011.), The Clean Coder, Pearson Education

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 229839
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan