Baze podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Baze podataka su osnovni kolegij iz područja baza podataka kojemu je cilj upoznati studente sa sustavima za upravljanje bazama podataka, relacijskim modelom i relacijskim bazama podataka. Izučava se način oblikovanja relacijskih baza podataka i oblikovanje modela entiteti-veze, relacijska algebra, upitni jezik SQL i osnove zaštite baza podataka.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(4. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne koncepte baza podataka
 2. Opisati osnovne dijelove sustava za upravljanje bazama podataka
 3. Objasniti principe oblikovanja modela baza podataka
 4. Objasniti i razumijeti sintaksu i semantiku jezika SQL
 5. Objasniti i razumijeti osnovne principe zaštite baza podataka
 6. Primijeniti znanja o oblikovanju modela baza podataka na jednostavnije primjere iz prakse
 7. Upotrijebiti znanje relacijske algebre i SQL upita pri rješavanju novih zadaća

Oblici nastave

Predavanja

Konzultacije

Seminari

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 20 % 32 % 20 % 32 %
Domaće zadaće 40 % 8 % 40 % 8 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 25 % 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Arhitektura baza i nezavisnost podataka, Relacijski model podataka
 2. Relacijski model podataka, Relacijska algebra i relacijski predikatni račun
 3. SQL (definicija podataka. stvaranje upita. izmjena podataka. integritetska ograničenja), Selekcija, Projekcija, Selekcija - projekcija - pridruživanje
 4. Agregacija i grupiranje, Podupiti
 5. Oblikovanje relacijske baze podataka, Funkcijske ovisnosti, Normalne forme
 6. Dekompozicija shema. pridruživanje bez gubitaka informacija. dekompozicija uz očuvanje ovisnosti, Mogući ključevi i nadključevi, Normalne forme, Struktura datoteka i prostora za pohranu, Indeksirane datoteke, Utjecaj indeksa na učinkovitost upita, Raspršene datoteke, B-stabla
 7. Preslikavanje konceptualnog modela u relacijski model, Entitet i integritet stranog ključa
 8. Međuispit
 9. Okidači, Pohranjene funkcije i procedure
 10. Optimiranje upita
 11. Načela modeliranja podataka, Konceptualni modeli (ER modeli)
 12. Transakcije, Pogreške i oporavak
 13. Sigurnost u bazama podataka
 14. Upravljanje istodobnim pristupom
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,
(.), 1. J. D. Ullman, J. Widom (2008). A First Course in Database Systems, Prentice-Hall,
(.), 2. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2011). Database System Concepts, McGrawHill Education,
(.), 3. C.J. Date (2003). An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison Wesley,
(.), 4. Thomas Connolly, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Beg (2014). Database Systems, Addison-Wesley,
(.), 5. Robert Manger (2012). Baze podataka, Element,
(.), 6. Mladen Varga (2012). Upravljanje podacima, Element,

Za studente

Izvedba

ID 229863
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan