Niskonaponske mreže i mikromreže

Ishodi učenja

 1. Objasniti i primijeniti osnovne pojmove o niskonaponskim mrežama
 2. Objasniti principe mikromreže
 3. Analizirati naponske prilike u niskonaponskoj mreži
 4. Analizirati strujne prilike u niskonaponskoj mreži
 5. Analizirati podešenja zaštite niskonaponskih mreža

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Terenska nastava

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u izmjenične i istosmjerne mikromreže.
 2. Modeli ulaganja u mikromreže. Otočni rad i upravljanje mikromrežama.
 3. Koordinirani pogon mikromreža i elektroenergetskog sustava. Modeliranje elemenata mikromreže. Hijerarhijsko upravljanje mikromrežama.
 4. Ekološke koristi mikromreža. Mikromreža kao pružatelj pomoćnih usluga.
 5. Rad sustava pohrane u mikromreži.
 6. Niskonaponski zaštitni uređaji. Koordinacija zaštite. Zaštita u aktivnim niskonaponskim mrežama.
 7. Izvedba električnih instalacija. Vrste tereta. regulacija i pogon tereta. Zaštita mrežnih instalacija.
 8. Međuispit.
 9. Asimetrije zbog priključivanja električnih instalacija. Programi odaziva potražnje. Odbacivanje opterećenja. koordinacija potrošnje. inercija tereta.
 10. Infrastrukturni zahtjevi za odaziv potražnje. Određivanje cijene odaziva potražnje. Utjecaj odaziva potražnje na elektroenergetski sustav. Električna vozila kao fleksibilan teret.
 11. Povezivanje sa srednjenaponskom distribucijskom mrežom. Povezivanje s niskonaponskom distribucijskom mrežom. Upute za izbor srednjenaponske i niskonaponske arhitekture.
 12. Niskonaponska distribucijska mreža. Karakteristike određenih izvora i tereta. Električne instalacije u kućanstvima i ostalim specijalnim lokacijama. Izvedba niskonaponskih električnih instalacija (ABB DOC).
 13. Dimenzioniranje i zaštita električne opreme (ABB DOC). Izbor niskonaponskih sklopnih aparata (ABB DOC). Ekonomska procjena električne izvedbe (ABB DOC).
 14. Dimenzioniranje i zaštita vodiča. Niskonaponski sklopni uređaji: uloge i izbor. Zaštita od previsokih napona u niskonaponskim mrežama. Zaštita od električnog udara.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Electric Power Substations Engineering; J.D. McDonald; CRC Press; 2001,
(.), Electrical installation guide According to IEC International Standards; Merlin Gerin, Schneider Electric; (on-line); 2007; ISBN: -,
(.), Električne instalacije i niskonaponske mreže; Vjekoslav Srb; Tehnička knjiga; 1989; ISBN: 86-7059-108-1,

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 183405
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan