Niskonaponske mreže i mikromreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod u AC i DC mikromrežu, niskonaponski zaštitni uređaj, koordinacija zaštite, zaštite niskonaponskih mreža mreže, priključak na SN distribucijsku mrežu, priključak na NN distribucijske mreže, odabir arhitekture SN i NN mreža.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti i primijeniti osnovne pojmove o niskonaponskim mrežama
 2. Objasniti principe mikromreže
 3. Analizirati naponske prilike u niskonaponskoj mreži
 4. Analizirati strujne prilike u niskonaponskoj mreži
 5. Analizirati podešenja zaštite niskonaponskih mreža

Oblici nastave

Predavanja

prisustvovanje nije obavezno

Auditorne vježbe

prisustvovanje nije obavezno

Terenska nastava

posjet industrijskim postrojenjima

Laboratorij

obavezne

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u izmjenične i istosmjerne mikromreže
 2. Modeli ulaganja u mikromreže, Otočni rad i upravljanje mikromrežama
 3. Koordinirani pogon mikromreža i elektroenergetskog sustava, Modeliranje elemenata mikromreže, Hijerarhijsko upravljanje mikromrežama
 4. Ekološke koristi mikromreža, Mikromreža kao pružatelj pomoćnih usluga
 5. Rad sustava pohrane u mikromreži
 6. Niskonaponski zaštitni uređaji, Koordinacija zaštite, Zaštita u aktivnim niskonaponskim mrežama
 7. Izvedba električnih instalacija, Vrste tereta. regulacija i pogon tereta, Zaštita mrežnih instalacija
 8. Međuispit
 9. Asimetrije zbog priključivanja električnih instalacija, Programi odaziva potražnje, Odbacivanje opterećenja. koordinacija potrošnje. inercija tereta
 10. Infrastrukturni zahtjevi za odaziv potražnje, Određivanje cijene odaziva potražnje, Utjecaj odaziva potražnje na elektroenergetski sustav, Električna vozila kao fleksibilan teret
 11. Povezivanje sa srednjenaponskom distribucijskom mrežom, Povezivanje s niskonaponskom distribucijskom mrežom, Upute za izbor srednjenaponske i niskonaponske arhitekture
 12. Niskonaponska distribucijska mreža, Karakteristike određenih izvora i tereta, Električne instalacije u kućanstvima i ostalim specijalnim lokacijama, Izvedba niskonaponskih električnih instalacija (ABB DOC)
 13. Dimenzioniranje i zaštita električne opreme (ABB DOC), Izbor niskonaponskih sklopnih aparata (ABB DOC), Ekonomska procjena električne izvedbe (ABB DOC)
 14. Dimenzioniranje i zaštita vodiča, Niskonaponski sklopni uređaji: uloge i izbor, Zaštita od previsokih napona u niskonaponskim mrežama, Zaštita od električnog udara
 15. Završni ispit

Literatura

John D. McDonald (2017.), Electric Power Substations Engineering, CRC Press
Nikos Hatziargyriou (2014.), Microgrids, John Wiley & Sons
Vjekoslav Srb (1991.), Električne instalacije i niskonaponske mreže, TEHNIČKA KNJIGA
Hassan Farhangi, Geza Joos (2019.), Microgrid Planning and Design, Wiley-IEEE Press
Jacques Peronnet (2018.), Electrical installation guide - According to IEC international standards, Schneider Electric S.A.

Za studente

Izvedba

ID 183405
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan