Pretraživanje informacija i tehničko izražavanje

Ishodi učenja

 1. prepoznati kvalitetno strukturiran studentski rad
 2. primijeniti osnove bibliometrije i scijentometrije
 3. demonstrirati razumijevanje pretraživanja izvora podataka

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Multimedija i mreža

Tjedni plan nastave

 1. Struktura studentskih radova (seminari. projekti. završni i diplomski radovi)
 2. Struktura studentskih radova (seminari. projekti. završni i diplomski radovi)
 3. Pravopis i učestale pogreške
 4. Pravopis i učestale pogreške
 5. Opasnosti pri prevođenju sa stranih jezika
 6. Izrada i iznošenje prezentacije
 7. Izrada i iznošenje prezentacije
 8. Međuispit
 9. Osnove bibliometrije i scijentometrije
 10. Baze bibliografskih informacija
 11. Hrvatski znanstveni i stručni časopisi
 12. Učinkovito pretraživanje weba
 13. Učinkovito pretraživanje bibliografskih baza
 14. Pronalaženje relevantnih informacija (knjige. časopisi. članci), Otvoreni pristup
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Gordan Gledec: Pravopisni savjetnik,
(.), Maja Matijašević: Savjeti za oblikovanje rada,

Izvedba

ID 183362
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan