Pretraživanje informacija i tehničko izražavanje

Ishodi učenja

 1. prepoznati kvalitetno strukturiran studentski rad
 2. primijeniti osnove bibliometrije i scijentometrije
 3. demonstrirati razumijevanje pretraživanja izvora podataka
 4. razlikovati dobru od loše strukture studentskog rada
 5. koristiti dobar pravopis

Oblici nastave

Predavanja

Izravna predavanja u predavaonici

Seminari i radionice

Studentski seminari na zadanu temu

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Struktura studentskih radova (seminari. projekti. završni i diplomski radovi).
 2. Struktura studentskih radova (seminari. projekti. završni i diplomski radovi).
 3. Pravopis i učestale pogreške.
 4. Pravopis i učestale pogreške.
 5. Opasnosti pri prevođenju sa stranih jezika.
 6. Izrada i iznošenje prezentacije.
 7. Izrada i iznošenje prezentacije.
 8. Međuispit.
 9. Osnove bibliometrije i scijentometrije.
 10. Baze bibliografskih informacija.
 11. Hrvatski znanstveni i stručni časopisi.
 12. Učinkovito pretraživanje weba.
 13. Učinkovito pretraživanje bibliografskih baza.
 14. Pronalaženje relevantnih informacija (knjige. časopisi. članci). Otvoreni pristup.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Literatura

Gordan Gledec (2008.), Pravopisni savjetnik, FER
Maja Matijašević (2010.), Savjeti za oblikovanje rada, FER

Za studente

Izvedba

ID 183362
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

45,5 izvrstan
38,5 vrlo dobar
30,5 dobar
25,5 dovoljan