Pretraživanje informacija i tehničko izražavanje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Studente se uči pravilno strukturirati studentske radove - seminare, projekte, završne ili diplomske radove, objašnjava im se važnost pravopisa i skreće pažnja na česte pravopisne greške te ukazuje na probleme pri prevođenju stručnih termina s engleskog jezika. Uče ih se osnove bibliometrije i scijentometrije te učinkoviti postupci pretraživanja raznovrsnih izvora podataka.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. prepoznati kvalitetno strukturiran studentski rad
 2. primijeniti osnove bibliometrije i scijentometrije
 3. demonstrirati razumijevanje pretraživanja izvora podataka
 4. razlikovati dobru od loše strukture studentskog rada
 5. koristiti dobar pravopis

Oblici nastave

Predavanja

Izravna predavanja u predavaonici

Seminari i radionice

Studentski seminari na zadanu temu

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Struktura studentskih radova (seminari. projekti. završni i diplomski radovi)
 2. Struktura studentskih radova (seminari. projekti. završni i diplomski radovi)
 3. Pravopis i učestale pogreške
 4. Pravopis i učestale pogreške
 5. Opasnosti pri prevođenju sa stranih jezika
 6. Izrada i iznošenje prezentacije
 7. Izrada i iznošenje prezentacije
 8. Međuispit
 9. Osnove bibliometrije i scijentometrije
 10. Baze bibliografskih informacija
 11. Hrvatski znanstveni i stručni časopisi
 12. Učinkovito pretraživanje weba
 13. Učinkovito pretraživanje bibliografskih baza
 14. Pronalaženje relevantnih informacija (knjige. časopisi. članci), Otvoreni pristup
 15. Završni ispit

Literatura

Gordan Gledec (2008.), Pravopisni savjetnik, FER
Maja Matijašević (2010.), Savjeti za oblikovanje rada, FER

Za studente

Izvedba

ID 183362
  Ljetni semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

45,5 izvrstan
38,5 vrlo dobar
30,5 dobar
25,5 dovoljan