Uvod u programiranje

Ishodi učenja

 1. Objasniti način pohrane podataka u računalu
 2. Primijeniti osnovne principe oblikovanja programa
 3. Dizajnirati te implementirati i testirati jednostavnije programe i pronalaziti greške
 4. Koristiti polja, grananja, petlje i funkcije
 5. Opisati mehanizme poziva funkcija i predavanja parametara
 6. Razviti programe sa slijednim i direktnim, binarnim i tekstualnim datotekama
 7. Koristiti pokazivače i dinamičko pridruživanje memorije

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijske postavke i paradigme koje se potkrepljuju primjerima.

Laboratorij

Primjena znanja stečenih na predavanjima na praktične primjere.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 7 % 0 % 7 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 17 % 53 %
Ispit: Pismeni 46 % 93 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovna sintaksa i semantika jezika više razine
 2. Varijable i jednostavni tipovi podataka (npr. brojevi. znakovi. logičke vrijednosti), Tip podatka. skup vrijednosti i skup operacija
 3. Pridruživanje tipova podataka varijablama. argumentima funkcija. rezultatima i podatkovnim poljima, Provjera tipova podataka i pogreške uzrokovane nedosljednom uporabom vrijednosti s obzirom na pridruženi tip podatka
 4. Izrazi i dodjeljivanja
 5. Izrazi i dodjeljivanja
 6. Uvjetne i iterativne upravljačke strukture
 7. Uvjetne i iterativne upravljačke strukture
 8. Međuispit
 9. Funkcije i prijenos parametara
 10. Funkcije i prijenos parametara
 11. Jednostavne ulazno/izlazne operacije uključujući rad s datotekama
 12. Jednostavne ulazno/izlazne operacije uključujući rad s datotekama
 13. Pojam rekurzije
 14. Pojam rekurzije
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(1. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

Vedran Mornar (2018.), Uvod u programiranje, radna verzija udžbenika,
King K. N. (2008.), C Programming: A Modern Approach, Second Edition, W. W. Norton & Company
B. W. Kernighan, D. M. Ritchie (1988.), The C Programming Language, 2nd Edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
(2018.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183357
  Zimski semestar
7 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
18 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

88,5 izvrstan
77 vrlo dobar
65,5 dobar
54 dovoljan