Uvod u programiranje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvode se osnovni koncepti proceduralnog programiranja. Obrađuju se tipovi podataka, kontrolne strukture, funkcije, nizovi, datoteke. Daju se osnovni koncepti programskog inženjerstva poput algoritmizacije problema, raščlanjivanja na podzadatke, dokumentiranja i faza razvoja programske podrške.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(1. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti način pohrane podataka u računalu
 2. Primijeniti osnovne principe oblikovanja programa
 3. Dizajnirati te implementirati i testirati jednostavnije programe i pronalaziti greške
 4. Koristiti polja, grananja, petlje i funkcije
 5. Opisati mehanizme poziva funkcija i predavanja parametara
 6. Razviti programe sa slijednim i direktnim, binarnim i tekstualnim datotekama
 7. Koristiti pokazivače i dinamičko pridruživanje memorije

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijske postavke i paradigme koje se potkrepljuju primjerima.

Laboratorij

Primjena znanja stečenih na predavanjima na praktične primjere.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovna sintaksa i semantika jezika više razine
 2. Varijable i jednostavni tipovi podataka (npr. brojevi. znakovi. logičke vrijednosti), Tip podatka. skup vrijednosti i skup operacija
 3. Pridruživanje tipova podataka varijablama. argumentima funkcija. rezultatima i podatkovnim poljima, Provjera tipova podataka i pogreške uzrokovane nedosljednom uporabom vrijednosti s obzirom na pridruženi tip podatka
 4. Izrazi i dodjeljivanja
 5. Izrazi i dodjeljivanja
 6. Uvjetne i iterativne upravljačke strukture
 7. Uvjetne i iterativne upravljačke strukture
 8. Međuispit
 9. Funkcije i prijenos parametara
 10. Funkcije i prijenos parametara
 11. Jednostavne ulazno/izlazne operacije uključujući rad s datotekama
 12. Jednostavne ulazno/izlazne operacije uključujući rad s datotekama
 13. Pojam rekurzije
 14. Pojam rekurzije
 15. Završni ispit

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

Vedran Mornar (2018.), Uvod u programiranje, radna verzija udžbenika,
King K. N. (2008.), C Programming: A Modern Approach, Second Edition, W. W. Norton & Company
B. W. Kernighan, D. M. Ritchie (1988.), The C Programming Language, 2nd Edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
(2018.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,

Za studente

Izvedba

ID 183357
  Zimski semestar
7 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
18 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan