Odabrana poglavlja matematike

Opis predmeta

Predmet osposobljava studente u dubljem razumijevanju osnovnih modernih matematičkih struktura, iz područja diskretne matematike, kombinatorike, analize algoritama, vjerojatnosti, numeričke matematike i matematičkog modeliranja.

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Ispit: Pismeni 0 % 75 %

Tjedni plan nastave

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. .
 9. .
 10. .
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Predmeti za iznimno uspješne studente (4. semestar) (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Predmeti za iznimno uspješne studente (4. semestar) (6. semestar)

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 214698
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
45 dovoljan