Skriptni jezici

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Dr. sc.
Fran Huzjan
Franjo Matković
mag. ing.
Katarina Tolja
mag. ing.

Opis predmeta

Skriptni jezici predstavljaju stil programiranja koji je različit od uobičajenih programskih jezika. Njihova je namjena komponiranje programa od gotovih aplikacija - komponenti, njihovim "lijepljenjem". Time se postiže viša razina programiranja i brži razvoj aplikacija. U okviru predmeta studenti se upoznaju s osobinama i područjima primjene skriptnih jezika. Detaljnije se obrađuje programiranje u okviru ljuske operacijskog sustava, korištenje regularnih izraza, te temeljni Unix alati. Studenti se upoznaju i s osnovama programskih jezika Perl i Python.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati skriptne jezike i navesti njihova svojstva
 2. odabrati programski jezik i alate prikladne za dani problem
 3. napisati i primijeniti jednostavnije bash skripte
 4. napisati i primijeniti jednostavnije Perl skripte
 5. napisati i primijeniti jednostavnije Python programe
 6. analizirati i prilagoditi jednostavnije bash, Perl i Python skripte

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u trajanju od 2 sata tjedno.

Samostalni zadaci

Samostalni zadatci rješavat će se kao priprema i u okviru laboratorijskih vježbi.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u tri ciklus a po 4 školska sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod – osobine i područja primjene skriptnih jezika. Povezujući jezici. Interpretiranje naredbenog retka
 2. Programiranje u okviru ljuske operacijskog sustava. Preusmjeravanje ulaznih i izlaznih tokova.
 3. Standardni skriptni alati UNIX-a.
 4. Manipulacija tekstom podudaranjem uzoraka (regularni izrazi).
 5. Osnovna sintaksa i semantika jezika više razine. Varijable i jednostavni tipovi podataka. Izrazi i dodjeljivanja. Uvod u programski jezik Perl.
 6. Tip podatka, skup vrijednosti i skup operacija. Pridruživanje tipova podataka varijablama, argumentima funkcija, rezultatima i podatkovnim poljima. Liste, polja i asocijativna polja u Perlu.
 7. Uvjetne i iterativne upravljačke strukture. Funkcije i prijenos parametara.
 8. Međuispit
 9. Obrada teksta skriptnim jezicima. Regularni izrazi u Perlu.
 10. Uvod u programski jezik Python. Jednostavne ulazno/izlazne operacije uključujući rad s datotekama. Uvjetne i iterativne upravljačke strukture. Funkcije i prijenos parametara.
 11. Prenošenje argumenata naredbenog retka.
 12. Odloženo izračunavanje i beskonačni tokovi.
 13. Dinamička evaluacija koda ("eval").
 14. Sustavi modula. Moduli i prostori imena u Pythonu. Objektno orijentirano programiranje u Pythonu.
 15. Završni ispit

Literatura

Zoran Kalafatić (2012.), Skriptni jezici - materijali za predavanja u elektroničkom obliku, FER-2, Zagreb, 2012.,
Zoran Kalafatić, Antonio Pošćić, Siniša Šegvić, Julijan Šribar (2016.), Python za znatiželjne, Element
Stephen G. Kochan, Patrick Wood (2016.), Shell Programming in Unix, Linux and OS X, Addison-Wesley Professional
Randal L. Schwartz, brian d foy, Tom Phoenix (2016.), Learning Perl, O'Reilly Media, Inc.

Za studente

Izvedba

ID 183475
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet