Društveno umrežavanje i društveno računarstvo

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Predmet nudi studentima priliku za stjecanje znanja i vještina u interdisciplinarnom području društvenih mreža i društvenog računarstva. Društvene mreže su ne samo najpopularnija usluga zasnovana na internetskoj infrastrukturi već i pravi globalni fenomen koji uvelike utječe na suvremeni način življenja i poslovanja. Društveno računarstvo je područje računarstva koje se bavi upotrebom računala i računalnih metoda za objašnjavanje i unaprjeđenje procesa u današnjim društvima (prije svega među ljudima), poput komunikacije, suradnje ili natjecanja. Studenti će steći teoretska znanja o strukturi i procesima u društvenim mrežama, ali i praktična znanja i vještine o primjeni društvenog računarstva za postizanje individualnih korisničkih ili poslovnih ciljeva.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Matthew O. Jackson (2010.), Social and Economic Networks, Princeton University Press
Jennifer Golbeck (2013.), Analyzing the Social Web, Newnes
Azab, Nahed Amin (2012.), Cases on Web 2.0 in Developing Countries: Studies on Implementation, Application, and Use, IGI Global

Za studente

Izvedba

ID 175930
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje