Geoinformacijski sustavi

Opis predmeta

Osnovni koncepti GIS-a. Prostorno modeliranje, topologija, mjerila, koordinatni sustavi i projekcije. Modeli podataka, baze podataka za GIS, konceptualno modeliranje. Interoperabilnost, OpenGIS, GML/XML. Povezivanje s GPS i SCADA sustavima. GIS i Internet, WebGIS. Distriburani GIS, mobilni GIS. Organizacija i vođenje GIS projekta.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Izvedba

ID 154919
  Ljetni semestar
6 ECTS