Operacijska istraživanja

Opis predmeta

Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Donošenje investicijskih odluka. Opći linearni program. Revidirana simpleksna metoda. Postupci s rijetko punjenim matricama. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Skaliranje podataka, numeričke tolerancije i pogreške. Analiza osjetljivosti. Proširenja linearnog programiranja. Problem rezanja. Višekriterijsko programiranje. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. Vremensko raspoređivanje. Upravljanje lancima opskrbe.

Studijski programi

Izvedba

ID 154844
6 ECTS