Operacijska istraživanja

Opis predmeta

Razvoj i vrednovanje matematičkih modela. Izgradnja modela proizvodnje baziranog na procesima. Donošenje investicijskih odluka. Opći linearni program. Revidirana simpleksna metoda. Postupci s rijetko punjenim matricama. Prikaz inverzne baze i postupci reinverzije. Skaliranje podataka, numeričke tolerancije i pogreške. Analiza osjetljivosti. Proširenja linearnog programiranja. Problem rezanja. Višekriterijsko programiranje. Mrežno planiranje s ograničenim resursima. Vremensko raspoređivanje. Upravljanje lancima opskrbe.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

David A. Kendrick, Ardy J. Stoutjesdijk (1979.), The planning of industrial investment programs, Johns Hopkins Univ Pr
Bruce A. Murtagh (1981.), Advanced linear programming,
Damir Kalpić, Vedran Mornar (1996.), Operacijska istraživanja, DRIP, Zagreb
Michael H. Hugos (2010.), Essentials of Supply Chain Management, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154844
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje