Analiza rizika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Definicije rizika. Sadržaj analize rizika. Procjena rizika. Identifikacija opasnosti. Procjena vjerojatnosti. Procjena izloženosti. Procjena posljedica. Karakterizacija rizika. Analiza osjetljivosti. Analiza neodređenosti. Upravljanje rizicima. Analiza rizika i troškova. Optimiranje rizika. Odlučivanje o mjerama za redukciju rizika. Životni ciklus odluke. Komuniciranje o rizicima. Kriteriji prihvatljivosti. Percepcija rizika. Rizik i sigurnost. Rizik i zaštita okoliša. Tehnološki rizici.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Daniel M. Byrd III, Richard C. Cothern (2000.), Introduction to Risk Analysis, Government Institutes
Richard Wilson, Mallilnckrodt Research Professor of Physics Richard Wilson, MD MS, Edmund A. C. Crouch (2001.), Risk-benefit Analysis, Harvard University Press
Louis Anthony Cox Jr. (2012.), Risk Analysis Foundations, Models, and Methods, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 154689
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik