Grafovi i mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Značenje teorije grafova, osnovni pojmovi i definicije. Klasifikacija grafova. Stablo, osnovna svojstva, generiranje stabla, sinteza stabla minimalne dužine. Matrična reprezentacija grafova. Težinski grafovi. Algebarske metode za rješavanje nekih problema puta. Planarnost grafa. Povezanost grafa, rez. Metoda određivanja skupa razapinjućih stabala. Sparivanje u grafovima. Operacije s grafovima. Primjena teorije grafova u analizi i sintezi električnih mreža i teoriji sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

D. Veljan (1989.), Kombinatorika s teorijom grafova, Školska knjiga, Zagreb.
B. Carre (1979.), Graphs and networks, Claredon Press, Oxford.
S. Seshu, M. B. Reed (1961.), Linear Graphs and Electrical Networks, Addison-Wesley P. C. London

Za studente

Izvedba

ID 154918
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje