Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Model mjernog sustava. Validacijski postupak. Odnosne norme i zakonski propisi. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. Rizični faktori: kritična uporaba, utjecaj složenog upravljanja, složenost obrade podataka, rizik u odnosu na pouzdanost. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), HRN EN ISO/IEC 17025, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, 3. Izdanje, 2006.,
(.), Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005, Eurolab, Technical Report No. 2/2006, October 2006.,
(.), Gregory D. Gogates: Software Validation in Accredited Laboratories, A Practical Guide, Fasor, Landsdale Pennsylvania, 2001.,

Za studente

Izvedba

ID 154707
  Zimski semestar
6 ECTS