Validacija mjernih metoda i programske opreme laboratorija

Opis predmeta

Model mjernog sustava. Validacijski postupak. Odnosne norme i zakonski propisi. Analiza mjernog sustava u svrhu objektivne procjene rizika povezanog s pogrješkama mjernih metoda i programske opreme. Rizični faktori: kritična uporaba, utjecaj složenog upravljanja, složenost obrade podataka, rizik u odnosu na pouzdanost. Laboratorijski sustav upravljanja (LMS). Postupci validiranja mjernih metoda i programske opreme.

Studijski programi

Izvedba

ID 154707
6 ECTS