Ultrazvučni sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnovni parametri ultrazvučnog polja. Jednadžba gibanja, stanja i kontinuiteta te linearna i nelinearna valna jednadžba za parametre polja. Tlačno polje ultrazvučnih pretvarača. Piezoelektrični i magnetostrikcijski pretvarači. Mjerenje parametara ultrazvučnih pretvarača i određivanje nadomjesnih modela. Generator sa automatskim praćenjem rezonantne frekvencije uskopojasnog ultrazvučnog pretvarača. Jednodimenzionalni i 3-D modeli ultrazvučnog pretvarača. Određivanje parametara opteretnog medija pomoću ultrazvučnog pretvarača elektromehaničkom karakterizacijom. Nelinearni efekti prilikom širenja ultrazvuka u različitim medijima. Lokalizacija pomoću ultrazvučnog vala. Kirurški, terapijski i dijagnostički ultrazvuk. Sustavi za nedestruktivno testiranje materijala ultrazvukom. Modeliranje elektromehaničkih i akustičkih parametara ultrazvučnih pretvarača primjenom metode konačnih elemenata u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Modeliranje propagacije ultrazvučnih valova u različitim medijima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Robert J. Urick (2013.), Principles of Underwater Sound, Third Edition, Mc Graw - Hill
J. R. Frederick (1999.), Ultrasonic Engineering, John Wiley & Sons
H. Kuttruff (2003.), Physik und Technik des Ultraschalls, S. Hirzel Verlag, Stuttgart
Gordon S. Kino (1987.), Acoustic Waves, Prentice Hall
Mark F. Hamilton, David T. Blackstock (1998.), Nonlinear Acoustics, Harper Collins
Robert Thomas Beyer (1997.), Nonlinear acoustics, Acoustical Society of America
T Leighton (2012.), The Acoustic Bubble, Academic Press
Otto von Estorff (2000.), Boundary Elements in Acoustics, Wit Pr/Computational Mechanics
Pijush K. Kundu, Ira M. Cohen, David R. Dowling (2015.), Fluid Mechanics, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 154724
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje