Dinamika izmjeničnih strojeva

Opis predmeta

Opći prikaz osnovnih zakonitosti elektromehaničke pretvorbe energije. Energetska bilanca elektromehaničkih pretvarača. Opći model električnog stroja. Modeliranje asinkronih i sinkronih strojeva. Analiza karakterističnih prijelaznih pojava asinkronih motora i sinkronih strojeva. Samouzbudne i prisilne oscilacije u turboagregatima i hidroagregatima. Torzijska podsinkrona rezonancija. Elektromehatronički sustavi s izmjeničnim električnim strojevima. Generatori spromjenljivom brzinom vrtnje. Magnetski ležaji električnih strojeva.

Studijski programi

Izvedba

ID 154936
6 ECTS