Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima

Opis predmeta

Struktura racionalnog agenta. Paradigme rješavanja problema temeljene na agentima znanja. Hipoteza fizikalnog sustava simbola. Predstavljanje znanja i rasuđivanje u formalnoj logici. Redukcija na logičko programiranje, Prolog i Datalog. Prirodno rasuđivanje u sustavima s pravilima. Postupci predstavljanja i rasuđivanja s nesavršenom informacijom. Probabilistička logika. Probabilističke mreže i mreže za potporu u donošenju odluka. Sustavi s okvirima i semantičke mreže. Deskriptivna logika, ontologije i predstavljanje znanja na Web-u.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

S.J.Russell and P.Norvig (2009.), Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3 ed., Pearson
Ronald J. Brachman and Hector J. Levesque (2004.), Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufmann
Frank van Harmelen, Vladimir Lifschitz and Bruce Porter (Eds) (2008.), Handbook of Knowledge Representation, Elsevier Science

Za studente

Izvedba

ID 154828
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje