Postupci vizualizacije

Opis predmeta

Uvod. Vizualizacijski protočni sustav. Ulazni skup podataka. Postupci vizualizacije podataka, podjela i svojstva. Postupci temeljeni na rekonstrukciji izo-površina, stvaranje poligonalnog modela, izravno ostvarivanje prikaza, prikaz nizanjem presjeka, prikaz korištenjem frekvencijske domene i domene valića. Prijenosne funkcije za prikaz volumena. Vizualni artefakti, problemi uzorkovanja i rekonstrukcije. Multimodalni podaci. Interaktivni rad s vizualiziranim podacima. Vizualizacija informacija. Analitičko rezoniranje pomoću vizualnih sučelja. Rješavanje problema u sklopu "Big Data". Vizualna analitika u postupcima vizualizacija. Metode ekstrakcije značajkih i znanja u višedimenzionalnim podacima. Računalne arhitekture u vizualnoj analitici.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Will Schroeder, Ken Martin, Bill Lorensen (2018.), The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics, 4.1 Edition, Kitware
Julie Steele, Noah Iliinsky (2010.), Beautiful Visualization, O'Reilly Media, Inc.
Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, Angelo Pesce, Michał Iwanicki, and Sébastien Hillaire (2018.), Real-Time Rendering, Fourth Edition, A K Peters/CRC Press
Marco Platzner, Norbert Wehn (2010.), Dynamically Reconfigurable Systems: Architectures, Design Methods and Applications, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 154830
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik